Virtuvė mus jungia – išvyka į Lenkiją

VVG Nemunas įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001. 2021 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. vyko kulinarinio paveldo dirbtuvės, kuriose dalyvavo Jurbarko rajono gyventojai ir mūsų partnerių iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ (Lenkija) teritorijų atstovai. Vyko įvairios edukacijos, ekskursijos, diskusijos ir pan.
2022 m. birželio 17-21 d. bus paskutinė projekte numatyta išvyka į VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ teritoriją Lenkijoje, kurios metu vyks edukacijos, konferencija, lietuviškos virtuvės pristatymas. Kviečiame prisijungti prie mūsų. Kelionė, nakvynė, maitinimas, edukacijos – NEMOKAMAI.
Būtinos sąlygos dalyviui: būti deklaravusiam gyvenamąją vietą Jurbarko rajono kaimo teritorijoje.

Visuotinis narių susirinkimas 2022-04-20 d.

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2022-04-20 d., 15 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė:

  1. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo.
  2. Dėl VVG „Nemunas“ finansinės atskaitomybės už 2021 m. patvirtinimo.

Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.

VVG „Nemunas“ finansuojamų vietos projektų paraiškų rengimas

Iki 2022-02-18 d.15 val. vyksta VVG „Nemunas“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Daugiau informacijos rasite čia https://vvgnemunas.lt/kvietimai/.
2022-02-09 d. (trečiadienį) nuo 10 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, adresu Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas, įvyks informacinis renginys – bendros konsultacijos apie vietos projektų paraiškų rengimą ir pateikimą.
Rekomenduojame iki to laiko savo organizacijoje aptarti projekto idėją, tikslus, rezultatus, susirinkti perkamų prekių ar paslaugų komercinius pasiūlymus, pabandyti užsipildyti vietos projekto paraišką.
 
P.S. Renginyje bus galima dalyvauti tik dėvint respiratorių.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Nuo 2022-02-21 d. 10 val. iki 2022-03-28 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šiai VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonei „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 207975,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75000,00 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Informacinis renginys 2021-01-12 d.

Kviečiame 2021-01-12 d. (trečiadienį) nuo 15 val. į informacinį renginį, kuriame bus pristatytas VVG „Nemunas“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas ir priemonės:
1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;
2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;
4. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.
Renginys vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFiNjYyNmYtYmI2Mi00NTBjLWFjZmEtYjk4N2E3NzY5M2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea1e4ee6-1225-49e3-9ba1-fd0d985d45f3%22%2c%22Oid%22%3a%22523e619e-5707-4b51-adf3-5f02ad61e199%22%7d 

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

Nuo 2022-01-03 d. 10 val. iki 2022-02-18 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 34944,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 22000,00 Eur;
  2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30149,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 13000,00 Eur;
  3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50048,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15000,00 Eur;
  4. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 114034,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75000,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 229175,00 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Kulinarinio paveldo dirbtuvės 2021 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.

2021 m. rugpjūčio 13-15 dienomis numatoma Smalininkuose vykdyti kulinarinio paveldo dirbtuves. Bendruomenių atstovai iš VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ (Lenkija) teritorijų pristatytų savo teritorijų kulinarinį paveldą, ieškotų panašumų ir skirtumų, kartu dalyvautų kulinarinio paveldo edukacijose, būtų atrinkti patiekalai, kurie būtų numatomame išleisti kulinarinio paveldo receptų rinkinyje, pasirengtų maisto gaminimo edukacijoms, kurios vyktų rugpjūčio 15 d. Veliuonos miestelio šventėje.

Analogiškos veiklos numatomos 2021 m. rugsėjo 13-16 dienomis partnerių teritorijoje Lenkijoje.

Kviečiame Jurbarko kaimo bendruomenių, NVO bei verslo atstovus, turinčius žinių apie savo krašto tradicinius valgius ar mėgstančius gaminti dalyvauti projekto veiklose, kurios visos yra nemokamos. Vietų skaičius labai ribotas, todėl norintys dalyvauti turėtų registruotis čia…

Veiklos finansuojamos iš VVG „Nemunas“ įgyvendinamo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Virtuvė mus jungia (CUU)“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001, lėšų. Daugiau apie projektą https://vvgnemunas.lt/virtuve-mus-jungia-cuu/

VVG PAK patvirtino kvietimo Nr. 6 paraiškas

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gautos 6 paraiškos, kurioms finansuoti prašoma daugiau beveik 260,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. 2021-05-19 d. įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtintos visos paraiškos. Pasibaigus projektų tinkamumo vertinimui, paraiškos bus perduotos Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto vertinimui. Daugiau informacijos čia.
Informaciją apie artimiausius kvietimus galite rasti čia.

NMA sprendimas dėl Kvietimo Nr. 5 vietos projektų

Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino, kad VVG „Nemunas“ Kvietimo Nr. 5 metu pateiktiems vietos projektams skirta virš 150,0 tūkst. Eur paramos. Jau šią vasarą Jurbarko rajono nevyriausybinės organizacijos bei savivaldybės biudžetinės įstaigos pradės įgyvendinti įvairaus pobūdžio ne pelno siekiančius projektus.
Taip pat primename, kad šiuo metu vyksta Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6. Galima gauti iki 75,0 tūkst. Eur paramos verslo projektams, kuriantiems naujas darbo vietas.
 
Kvietimo Nr. 6 dokumentai: https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

Balandžio 21 d. 13 val. Vytauto Didžiojo universitetas kviečia į nuotolinį projekto „Žinių liftas” seminarą „Bioekonomikos plėtra kaimiškųjų regionų vystymuisi. Patirtis ir perspektyvos“.