Vietos veiklos grupė Nemunas

Informacinis renginys verslui 2024-04-08 d.

Baigiant įgyvendinti VVG Nemunas 2016-2024 m. vietos plėtros strategiją, turime galimybę gauti papildomai lėšų vietos projektų finansavimui. Nuspręsta šias lėšas skirti verslo projektams. Iki šiol VVG Nemunas jau finansavo daugiau…

Skaityti daugiau
Scroll to Top
Skip to content