VVG PAK patvirtino kvietimo Nr. 6 paraiškas

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gautos 6 paraiškos, kurioms finansuoti prašoma daugiau beveik 260,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. 2021-05-19 d. įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtintos visos paraiškos. Pasibaigus projektų tinkamumo vertinimui, paraiškos bus perduotos Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto vertinimui. Daugiau informacijos čia.
Informaciją apie artimiausius kvietimus galite rasti čia.

NMA sprendimas dėl Kvietimo Nr. 5 vietos projektų

Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino, kad VVG „Nemunas“ Kvietimo Nr. 5 metu pateiktiems vietos projektams skirta virš 150,0 tūkst. Eur paramos. Jau šią vasarą Jurbarko rajono nevyriausybinės organizacijos bei savivaldybės biudžetinės įstaigos pradės įgyvendinti įvairaus pobūdžio ne pelno siekiančius projektus.
Taip pat primename, kad šiuo metu vyksta Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6. Galima gauti iki 75,0 tūkst. Eur paramos verslo projektams, kuriantiems naujas darbo vietas.
 
Kvietimo Nr. 6 dokumentai: https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

Balandžio 21 d. 13 val. Vytauto Didžiojo universitetas kviečia į nuotolinį projekto “Žinių liftas” seminarą „Bioekonomikos plėtra kaimiškųjų regionų vystymuisi. Patirtis ir perspektyvos“. 

VVG PAK patvirtino kvietimo Nr. 5 paraiškas

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gauta 10 paraiškų, kurioms finansuoti prašoma daugiau nei 150,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. 2021-02-15 d. įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtintos visos paraiškos. Artimiausiu metu bus baigtas vietos projektų tinkamumo vertinimas ir paraiškos perduotos Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto vertinimui.
Artimiausias kvietimas teikti paraiškas numatomas 2021 metų kovo mėn. pagal priemones „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, ir „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.

Visuotinis narių susirinkimas 2021-02-04 d.

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2021-02-04 d. (ketvirtadienį), 16 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė:

 1. Dėl Klausučių kredito unijos išbraukimo iš VVG „Nemunas“ narių
 2. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo.
 3. Dėl VVG „Nemunas“ finansinės atskaitomybės už 2020 m. patvirtinimo.
 4. Dėl VVG „Nemunas“ vietos plėtros strategijos ataskaitos už 2020 metus patvirtinimo.
 5. Dėl VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategijos pakeitimo.
 6. VVG „Nemunas“ valdybos rinkimai.
 7. Kiti klausimai (dėl pritarimo projektui ir kt).

Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.

Apklausa dėl 2016-2023 metų VVG „Nemunas“ vietos plėtros strategijos keitimo

VVG „Nemunas“ planuoja keisti 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją, perskirstant likusias lėšas (daugiau kaip 350,0 tūkst. Eur) priemonėms, kurios būtų aktualiausios vietos bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinės įstaigoms ir verslininkams. Norėdami išsiaiškinti poreikį, kviečiame, suinteresuotus gauti paramą, atsakyti į kelis klausimus. Nuo atsakymų priklausys ar bus galimybė Jums pateikti paraišką 2021 metais. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 tarpiniai rezultatai

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gauta 10 paraiškų, kurioms finansuoti prašoma daugiau nei 150,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. Šiuo metu prasideda vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimas. Daugiau informacijos čia: https://drive.google.com/file/d/1PyjyJb7aIwaVCktb47cIWhnZPJAKKBBj/view?usp=sharing
Artimiausias kvietimas teikti paraiškas numatomas 2021 metų kovo mėn. pagal priemones „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, ir „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.

Virtuvė mus jungia (CUU)

2021-2022 metais VVG „Nemunas“ įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia (CUU)“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001. 

Projekto tikslas: Reklamuoti VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“, VVG „Bądźmy Razem“ ir VVG „Nemunas“ teritorijų tradicinius vietos produktus, skatinti verslumą kaimo vietovėse, kulinarines tradicijas, keičiantis gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai: 

 1. Tarptautinių kulinarinio paveldo dirbtuvių, kurių metu būtų atrinkti kulinarinio paveldo receptai, vykdymas.
 2. Kulinarinio paveldo receptų rinkinio ir albumo išleidimas.

Projekto rezultatai:

 1. Renginių skaičius – 3: dvejos kulinarinio paveldo dirbtuvės (pirma VVG „Nemunas“ teritorijoje, o antra VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijose) ir konferencija VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje.
 2. Projekto dalyvių skaičius – 103 (42 dalyviai iš VVG „Nemunas teritorijos, 37 dalyviai iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos ir 24 dalyviai iš VVG „Bądźmy Razem“ teritorijos):
  • pirmose kulinarinio paveldo dirbtuvėse, kurios vyks Lietuvoje dalyvautų 14 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 13 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 27 asmenys.
  • antrose kulinarinio paveldo dirbtuvėse, kurios vyks Lenkijoje dalyvautų 12 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 18 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 30 asmenų.
  • konferencijoje, kuri vyks Lenkijoje dalyvautų 16 asmenų iš VVG „Nemunas“ ir 30 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 46 asmenys.

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 23959,92 Eur.