Visuotinis narių susirinkimas 2022-09-26 d.

Vietos veiklos grupė Nemunas

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2022-09-26 d. (pirrmadienį), 16 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė:

  1. Dėl VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategijos pakeitimo.

Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.

Scroll to Top
Skip to content