Vietos veiklos grupė Nemunas

Informacinis renginys verslui 2024-04-08 d.

Baigiant įgyvendinti VVG Nemunas 2016-2024 m. vietos plėtros strategiją, turime galimybę gauti papildomai lėšų vietos projektų finansavimui. Nuspręsta šias lėšas skirti verslo projektams. Iki šiol VVG Nemunas jau finansavo daugiau kaip 60 naujų darbo vietų įkūrimą Jurbarko rajone. Todėl nuo 2024-04-02 d. 10 val. iki 2024-05-03 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG […]

Informacinis renginys verslui 2024-04-08 d. Read More »

Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 12

Nuo 2024-04-02 d. 10 val. iki 2024-05-03 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Remiamos veiklos: naujų darbo vietų kūrimas. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 62000,00 Eur, didžiausia

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 12 Read More »

Vietos veiklos grupė Nemunas

Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2024-01-17

Kviečiame visus VVG „Nemunas“ narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2024-01-17 d. (trečiadienį) rašytinės balsavimo procedūros būdu. Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-270 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų delegavimo į vietos veiklos grupės „Nemunas“ valdybą“

Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2024-01-17 Read More »

Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimo Nr. 11 priemonės „Sumanūs kaimai“ informacinis renginys 2024-01-09 d.

Nuo 2024-01-02 d. 10 val. iki 2024-02-05 d. 17 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Sumanūs kaimai“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Remiamos veiklos: socialinių, švietimo, kultūros ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei vietos infrastruktūrą.  Kvietimo dokumentaciją rasite čia: https://vvgnemunas.lt/kvietimai/ Esmė trumpai: a) viešųjų paslaugų teikimas

Kvietimo Nr. 11 priemonės „Sumanūs kaimai“ informacinis renginys 2024-01-09 d. Read More »

Vietos veiklos grupė Nemunas

„Sumanių kaimų“ projektai

Iki š.m. rugsėjo 15 d. vyko Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10 pagal priemonę „Sumanūs kaimasi“, kodas LEADER-19.2-SAVA-11. Tam buvo skirtos Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument – EURI) lėšos. Norime Jums pristatyti projektus, kurie gavo finansavimą: Nuo 2024-01-02 d. 10 val. iki 2024-02-05 d.

„Sumanių kaimų“ projektai Read More »

Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11

Nuo 2024-01-02 d. 10 val. iki 2024-02-05 d. 17 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Sumanūs kaimai“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Remiamos veiklos: socialinių, švietimo, kultūros ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei vietos infrastruktūrą. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 61166,24 Eur, didžiausia galima

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11 Read More »

Kelionė į Sakartvelą 2023 m. spalio mėn.

2023 m. spalio 1-5 d. VVG tinklo 29 narių delegacija vyko į dalykinę kelionę Sakartvele. Kelionės tikslas buvo susipažinti su LEADER projektų veiklomis bei aptarti bendradarbiavimo galimybių. Išvykoje buvo susitikta su Sakartvelo regiono vietos veiklos grupėmis, diskutuota dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, gerosios praktikos, buvo pristatomi ir lankomi vietos projektai. Iš VVG „Nemunas“ dalyvavo pirmininkas

Kelionė į Sakartvelą 2023 m. spalio mėn. Read More »

Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10

Nuo 2023-07-28 d. iki 2023-09-15 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Sumanūs kaimai“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Remiamos veiklos: socialinių, švietimo, kultūros ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei vietos infrastruktūrą. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 208 194,60 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10 Read More »

Vietos veiklos grupė Nemunas

Vietos plėtros strategijos pristatymas ir VVG „Nemunas“ narių visuotinis susirinkimas

Kviečiame visus VVG narius, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių ir biudžetinių organizacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus į galutinį Vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos pristatymą, kuris vyks 2023-05-26 d. (penktadienį) 16 val. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje adresu Vilniaus g. 4, Jurbarkas. Norime tinkamai pasiruošti, todėl, planuojantys dalyvauti, užsiregistruokite čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgEz4oix83hPcIA5a4bitosW5VCkET48mrLJG9RQPDqgJYvw/viewform Dar galite pateikti

Vietos plėtros strategijos pristatymas ir VVG „Nemunas“ narių visuotinis susirinkimas Read More »

Scroll to Top
Skip to content