Išrinkta nauja Valdyba ir pirmininkas

Vietos veiklos grupė Nemunas

2023-04-20 d. vykusio VVG „Nemunas“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Valdyba:

  • Pilietinės visuomenės atstovai: Aušrinė Mačiulaitytė, Evelina Tamošaitytė, Jolita Bajarūnienė, Lina Lukošienė, Petras Baršauskas;
  • Verslo atstovai: Aurelija Gedminienė, Ramūnas Siniauskas, Inga Balčiuvienė, Lukas Oberauskas;
  • Vietos valdžios atstovai: Ernestas Sinkus, Sigitas Vaitiekūnas.

VVG „Nemunas“ pirmininku išrinktas Ramūnas Siniauskas, jo pavaduotoju Sigitas Vaitiekūnas

Scroll to Top
Skip to content