Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9

Vietos veiklos grupė Nemunas

Nuo 2023-02-01 d. iki 2022-03-03 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  • Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 64846,16 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 64846,16 Eur.
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8351,31 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 8351,31 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Kviečiame į informacinį renginį, kuris vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje 2023-01-11 d. 14 val. Prisijungimo nuoroda čia.

Scroll to Top
Skip to content