Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas

2023 m. VVG „Nemunas“ įgyvendino projektą „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, finansuojamą pagal Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parengiamoji parama“.

Projekto tikslas – parengti Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategiją. Tam buvo numatytos vykdyti projekto veiklos:

 1. Statistinės informacijos rinkimas;
 2. Gyventojų apklausos vykdymas;
 3. Susitikimai su gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų ir verslo atstovais;
 4. VPS rengimas;
 5. VPS pristatymas ir tvirtinimas;
 6. VPS rengimo projekto administravimas (mokėjimo prašymų, ataskaitų teikimas, veiklų organizavimas).

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 20000 Eur.

Virtuvė mus jungia (CUU)

2021-2022 metais VVG „Nemunas“ įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia (CUU)“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001. 

Projekto tikslas: Reklamuoti VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“, VVG „Bądźmy Razem“ ir VVG „Nemunas“ teritorijų tradicinius vietos produktus, skatinti verslumą kaimo vietovėse, kulinarines tradicijas, keičiantis gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai: 

 1. Tarptautinių kulinarinio paveldo dirbtuvių, kurių metu būtų atrinkti kulinarinio paveldo receptai, vykdymas.
 2. Kulinarinio paveldo receptų rinkinio ir albumo išleidimas.

Projekto rezultatai:

 1. Renginių skaičius – 3: dvejos kulinarinio paveldo dirbtuvės (pirma VVG „Nemunas“ teritorijoje, o antra VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijose) ir konferencija VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje.
 2. Projekto dalyvių skaičius – 103 (42 dalyviai iš VVG „Nemunas teritorijos, 37 dalyviai iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos ir 24 dalyviai iš VVG „Bądźmy Razem“ teritorijos):
  • pirmose kulinarinio paveldo dirbtuvėse, kurios vyks Lietuvoje dalyvautų 14 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 13 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 27 asmenys.
  • antrose kulinarinio paveldo dirbtuvėse, kurios vyks Lenkijoje dalyvautų 12 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 18 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 30 asmenų.
  • konferencijoje, kuri vyks Lenkijoje dalyvautų 16 asmenų iš VVG „Nemunas“ ir 30 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 46 asmenys.

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 23959,92 Eur.

Jauni vietos lyderiai (YLL)

VVG „Nemunas“ įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Jauni vietos lyderiai (YLL)“, projekto Nr. 44TT-KT-17-1-02309-PR001. 2018 m. vasarą vyko 2 tarptautinės jaunimo vasaros  darbo ir poilsio stovyklos: 2018 liepos 4 – 13 d. Lenkijoje (partnerių iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje) ir 2018 liepos 27 – rugpjūčio 5 d. Lietuvoje (Smalininkuose). 

Projekto tikslas: Ugdyti VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų jaunimo lyderius, keičiantis gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai: Vykdyti tarptautines darbo ir poilsio stovyklas, skirtas jaunimui.

Projekto rezultatai:

 1. Įvykdytos darbo ir poilsio stovyklos – 3 (po 1 VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje).
 2. Darbo ir poilsio stovyklų dalyvių skaičius – 90 (po 30 iš VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų).
 3. Sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius – 3 (po 1 VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje).

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 25226,12 Eur. Bendrasis finansavimas (skyrė Jurbarko rajono savivaldybė) – 6306,53 Eur.

Akimirkas iš vykusių stovyklų galima rasti čia.

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategija

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategijai įgyvendinti (projekto Nr. 42VS-KT-15-1-06760-PR001) gautas finansavimas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemonės.

Paramos suma – 2110405,00 Eur.

Projekto pabaiga – 2023-06-30

2014–2020 m. laikotarpyje didžiausia lėšų dalis bus skirta darbo vietas kuriantiems ir socialinę atskirtį mažinantiems projektams. VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategiją galima rasti čia.

Informaciją apie iš VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategijos finansuotus vietos projektus galima rasti https://vvgnemunas.lt/#projektai

 

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016-2022 m. strategijos parengimas

Vietos veiklos grupė „Nemunas“ įgyvendino teritorijos vietos plėtros 2009 – 2015 m. strategiją, kuri buvo finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos lėšų. Buvo įgyvendinta 100 vietos projektų, kuriems paskirta paramos suma beveik už 2,2 mln. Eur. Parama pasinaudojo kaimo bendruomenės, biudžetinės įstaigos ir įvairios nevyriausybinės organizacijos nepelno siekiantiems projektams.

Norint pasirengti naują VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategiją, kuri būtų finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų, VVG „Nemunas“ įgyvendino projektą „VVG „Nemunas“ teritorijos 2016-2022 m. strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-14-1-05309-PR001, kuris buvo finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos srities „Parengiamoji parama“.

Paramos suma – 9000,00 Eur.

Projekto pabaiga – 2016-02-29

2014–2020 m. laikotarpyje didžiausia lėšų dalis bus skirta darbo vietas kuriantiems ir socialinę atskirtį mažinantiems projektams. Parengtą VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategiją galima rasti čia.