VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategija

VVG „Nemunas“ 2024 – 2029 m. strategijai įgyvendinti (projekto Nr. 20VS-PV-23-1-01745-PR001) gautas finansavimas iš Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonės „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ lėšų. Paramos suma – 1 510 455,00 Eur. Projekto pabaiga – 2029-09-01 2024–2029 m. laikotarpyje didžiausia lėšų dalis bus skirta darbo vietas kuriantiems ir socialinę atskirtį mažinantiems projektams. […]

VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategija Read More »

Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas

2023 m. VVG „Nemunas“ įgyvendino projektą „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, finansuojamą pagal Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parengiamoji parama“. Projekto tikslas – parengti Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategiją. Tam buvo numatytos vykdyti projekto veiklos: EŽŪFKP

Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas Read More »

Virtuvė mus jungia (CUU)

2021-2022 metais VVG „Nemunas“ įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia (CUU)“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001.  Projekto tikslas: Reklamuoti VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“, VVG „Bądźmy Razem“ ir VVG „Nemunas“ teritorijų tradicinius vietos produktus, skatinti verslumą kaimo vietovėse, kulinarines tradicijas, keičiantis gerąja patirtimi. Projekto uždaviniai:  Projekto rezultatai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

Virtuvė mus jungia (CUU) Read More »

Jauni vietos lyderiai (YLL)

VVG „Nemunas“ įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Jauni vietos lyderiai (YLL)“, projekto Nr. 44TT-KT-17-1-02309-PR001. 2018 m. vasarą vyko 2 tarptautinės jaunimo vasaros  darbo ir poilsio stovyklos: 2018 liepos 4 – 13 d. Lenkijoje (partnerių iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje) ir 2018 liepos 27 – rugpjūčio 5 d. Lietuvoje (Smalininkuose).  Projekto tikslas: Ugdyti VVG „Nemunas“, VVG

Jauni vietos lyderiai (YLL) Read More »

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategija

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategijai įgyvendinti (projekto Nr. 42VS-KT-15-1-06760-PR001) gautas finansavimas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemonės. Paramos suma – 2110405,00 Eur. Projekto pabaiga – 2023-06-30 2014–2020 m. laikotarpyje didžiausia lėšų dalis bus skirta darbo vietas kuriantiems ir socialinę atskirtį mažinantiems projektams. VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategiją galima

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategija Read More »

Gražesnis kaimas VVG „Nemunas“ ir VVG „Tygiel Doliny Bugu“ regionuose (PWRNIDB)

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas „Gražesnis kaimas VVG „Nemunas“ ir VVG „Tygiel Doliny Bugu“ regionuose (PWRNIDB)“ (projekto Nr. 4TT-KT-12-1-0004), kuriam finansavimas skirtas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.  Projekto koordinatorius: Vietos veiklos grupė „Tygiel Doliny Bugu“ (Lenkija) Projekto partneris: Vietos veiklos grupė „Nemunas“ Projekto tikslas: Skatinti VVG „Nemunas“ ir asociacijos „Lokalna Grupa Dzialania – Tygiel

Gražesnis kaimas VVG „Nemunas“ ir VVG „Tygiel Doliny Bugu“ regionuose (PWRNIDB) Read More »

Jaunimas – galimybė mūsų regionų tradicijų išsaugojimui (MSNZTNR)

Vietos veiklos grupė „Nemunas“ (Lietuva) su Vietos veiklos grupe „Tygiel Doliny Bugu“ (Lenkija) vykdo projektą „Jaunimas – galimybė mūsų regionų tradicijų išsaugojimui (MSNZTNR)“. Šiuo projektu siekiama aktyviam kaimo jaunimui suteikti sąlygas praleisti turiningai laisvalaikį, susipažinti su Jurbarko ir Lenkijos partnerių regionų tradicijomis, amatais, užmegzti ryšius su kitos šalies jaunimu, mokytis vieniems iš kitų ir dalintis

Jaunimas – galimybė mūsų regionų tradicijų išsaugojimui (MSNZTNR) Read More »

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016-2022 m. strategijos parengimas

Vietos veiklos grupė „Nemunas“ įgyvendino teritorijos vietos plėtros 2009 – 2015 m. strategiją, kuri buvo finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos lėšų. Buvo įgyvendinta 100 vietos projektų, kuriems paskirta paramos suma beveik už 2,2 mln. Eur. Parama pasinaudojo kaimo bendruomenės, biudžetinės įstaigos ir įvairios nevyriausybinės organizacijos nepelno siekiantiems projektams. Norint pasirengti naują VVG

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016-2022 m. strategijos parengimas Read More »

Scroll to Top
Skip to content