Tarptautinis bendradarbiavimas

Vietos veiklos grupė „Tygiel Doliny Bugu“ (Lenkija) – tai Lenkijos kaimiškoje teritorijoje veikianti analogiška partnerystės organizacija, kuri jungia 19 gminų. Plačiau www.tygieldolinybugu.pl.

2007 m. lapkričio 16-17 VVG „Tygiel Doliny Bugu“ valdyba kartu su kitų Palenkės vaivadijos VVG atstovais lankėsi Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse – vizito metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp abiejų VVG, kurioje numatytas bendradarbiavimas tarp vietos bendruomenių, siekiant gerinti gyvenimo kokybę kaime. 2009 m. balandžio 25-26 VVG „Nemunas” nariai aplankė VVG „Tygiel Doliny Bugu“ regioną, susipažino su VVG veikla ir su kaimo atnaujinimo projektais Palenkės vaivadijoje. 2010 m. gegužės 19-21 Jurbarke įvykusio susitikimo metu, buvo nuspręsta įgyvendinti bendrą tarptautinio bendradarbiavimo projektą, kurio metu būtų surengtos teminės senųjų amatų stovyklos vietos jaunimui. Susitikimo metu buvo susitarta dėl projekto tikslinės grupės, projekto tikslų ir uždavinių. 2010 m. spalio 1-2 Drohiczine buvo pasirašyta ketinimų įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektą sutartis. 2010 m. gruodžio 11 Raudonėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl pirmojo projekto „Jaunimas – galimybė mūsų regionų tradicijų išsaugojimui (MSNZTNR)“ įgyvendinimo.

2011 m. gegužės 26 d. Smalininkuose abi VVG susitiko su tikslu išrinkti stovyklos logotipą – buvo pasirinktas Pavlo Adamovičiaus sukurtas ženklas.

VVG „Nemunas“ kartu su VVG „Tygiel Doliny Bugu“ įgyvendino įvairius kitus tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Plačiau čia.

Teritorinis bendradarbiavimas

VVG „Nemunas“ vykdė įvairius teritorijos plėtrai reikšmingus tarpteritorinio bendradarbiavimo projektus.

VVG „Nemunas“ kartu su VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendino taritorinio bendradarbiavimo projektą „Savanorių VVG „Nemunas“ bei VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijose parengimas ir paslaugų kaimo jaunimui teikimas“. Projekto metu buvo parengti 36 savanoriai, kurie buvo apmokyti prisidėti sprendžiant jaunimo užimtumo problemas ir mažinti socialinę atskirtį VVG „Nemunas“ bei VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijose. Taip pat buvo parengtas „Savanorio gidas“, leidžiantis savanoriams lengviau įsitraukti į savanorišką veiklą. Projektui skirta 22 670,23 Eur Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ lėšų. VVG „Nemunas“ dalis projekte – 13 384,82 Eur.

VVG „Nemunas“ kartu su Telšių rajono VVG įgyvendino teritorinį projektą „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodikos parengimas ir išbandymas“. Projekto metu parengė ir išbandė metodiką, tinkamą lanksčiam patirtinio refleksyvaus mokymo/ugdymo taikymui vietos bendruomenėse dirbant su įvairiomis žmonių grupėmis. Metodikos parengime ir išbadyme dalyvavo 15 Jurbarko bei 15 Telšių rajono asmenų, dirbančių su jaunais žmonėmis (t. y. jaunimo, socialiniai, kultūros, sporto darbuotojai) ir norinčių dirbti bendruomenėse, taikant patirtinio mokymosi metodiką. Projekto dalyviai gavo pažymėjimus, kurie suteikia galimybę būti vadovais, vesti užsiėmimus taikant metodiką jaunimui, vietos bendruomenių nariams, taip pat atvykstančioms iš kitų rajonų grupėms. Projektui skirta 48 317,31 Eur Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ lėšų, VVG „Nemunas“ dalis – 21 721,50 Eur.

VVG „Nemunas“ kartu su Kauno rajono vietos veiklos grupe ir Šakių krašto vietos veiklos grupe įgyvendino projektą „6P (Pažink, pramogauk, pirk, pavalgyk, pernakvok Panemunėje)“. Šiuo projektu buvo siekiama paskatinti vietos produktų gamybą, gamintojų tinklaveiką, sukuriant naują kultūrinio turizmo maršrutą panemunės krašte. Projekto metu parengti 3 turistiniai maršrutai panemunių regione. Projektui skirta 50 026,73 Eur Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ lėšų, VVG „Nemunas“ dalis – 3347,92 Eur.

VVG „Pagėgių kraštas“ kartu su VVG „Nemunas“ įgyvendino projektą „Pagėgių ir Jurbarko krašto kaimo gyventojų verslumo ugdymas atgaivinant ir komercializuojant Mažosios Lietuvos regiono paveldą“. Projektu buvo stengiamasi sustiprinti Mažosios Lietuvos etninio regioninio konkurencingumą įtraukiant vietos bendruomenę į regiono paveldo gaivinimą ir realizavimą. Projektui skirta 68 805,03 Eur Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ lėšų, VVG „Nemunas“ dalis – 3 558,85 Eur.

Kitas bendradarbiavimas

VVG „Nemunas“ nuo 2007 metų yra Vietos veiklos grupių tinklo narys. Dalyvaujant VVG tinkle, VVG „Nemunas“ inicijuoja vietos plėtros strategijų įgyvendinimui aktualių klausimų sprendimus, dalyvauti susitikimuose, dalinasi gerąja patirtimi, dalyvauja VVG tinklo projektų įgyvendinime.

VVG „Nemunas“ dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose rengiant ir derinant dokumentus su Žemės ūkio ministerija ir Nacionaline mokėjimo agentūra.

Scroll to Top
Skip to content