Bendradarbiavimas

2007 m. lapkričio 16 d. VVG „Nemunas“ su VVG „Tygiel Doliny Bugu“ (Lenkija) pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp abiejų VVG, kurioje numatytas bendradarbiavimas tarp vietos bendruomenių, siekiant gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Vietos veiklos grupė „Tygiel Doliny Bugu“ - tai Lenkijos kaimiškoje teritorijoje veikianti analogiška partnerystės organizacija, kuri jungia Palenkės ir Mazovijos vaivadijų 24 gminas (savivaldybes). Plačiau www.tygieldolinybugu.pl.

VVG „Nemunas“ kartu su VVG „Tygiel Doliny Bugu“ įgyvendino šiuos tarptautinio bendradarbiavimo projektus:

  1. „Gražesnis kaimas VVG „Nemunas“ ir VVG „Tygiel Doliny Bugu“ regionuose (PWRNIDB)“ (projekto Nr. 4TT-KT-12-1-0004), kuriam finansavimas skirtas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.
  2. „Jaunimas – galimybė mūsų regionų tradicijų išsaugojimui (MSNZTNR)“ (projekto Nr. 4TT-KT-10-1-0001), kuriam finansavimas skirtas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.
  3. „Jauni vietos lyderiai (YLL)“ (projekto Nr. 44TT-KT-17-1-02309-PR001), kuriam finansavimas skirtas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos. 2018 m. vasarą vyko 2 tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos: 2018 liepos 4 – 13 d. Lenkijoje (partnerių iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje) ir 2018 liepos 27 – rugpjūčio 5 d. Lietuvoje (Smalininkuose). 2019 m. liepos mėn. numatoma stovykla Lenkijoje VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje.

Plačiau apie tarptautinį bendradarbiavimą čia ir Facebook paskyroje.

Vietos veiklos grupė „Nemunas" 2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpiu įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektus:

  1. 2014 m. liepos 4 d. Kauno rajono vietos veiklos grupė pasirašė teritorinio bendradarbiavimo sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties "LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę "Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas". Projektas "6P (Pažink, pramogauk, pirk, pavalgyk, pernakvok Panemunėje)" 2014-2015 m. buvo įgyvendinamas su dviem projekto partneriais: Šakių krašto vietos veiklos grupe ir VVG „Nemunas“. Šiuo projektu buvo siekiama skatinti vietos produktų gamybą, gamintojų tinklaveiką, sukuriant naują kultūrinio turizmo maršrutą panemunės krašte. Projekto internetinė svetainė http://pazinkpanemunius.lt/.
  2. VVG „Pagėgių kraštas“ kartu su VVG „Nemunas“ 2014 m. įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Pagėgių ir Jurbarko krašto kaimo gyventojų verslumo ugdymas atgaivinant ir komercializuojant Mažosios Lietuvos regiono paveldą“, projekto Nr. 4TT-KT-12-1-0005, kurio tikslas buvo sustiprinti Mažosios Lietuvos etninio regioninio konkurencingumą įtraukiant vietos bendruomenę į regiono paveldo gaivinimą ir realizavimą.
  3. 2014 metais Telšių rajono VVG ir VVG „Nemunas“ įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodikos parengimas ir išbandymas“, projekto Nr. 4TT-KE-12-1-0001 kuris finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Projekto tikslas buvo parengti ir išbandyti metodiką, tinkamą lanksčiam patirtinio refleksyvaus mokymo/ugdymo taikymui vietos bendruomenėse dirbant su įvairiomis žmonių grupėmis.
  4. VVG „Nemunas“ kartu su VVG „Pagėgių kraštas“ 2013-2014 m. įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Savanorių VVG „Nemunas“ bei VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijose parengimas ir paslaugų kaimo jaunimui teikimas“, projekto Nr. 4TT-KT-12-1-0001-PR001. Projekto tikslas buvo parengti savanorius, kurie padėtų spręsti jaunimo užimtumo problemas ir mažintų socialinę atskirtį VVG „Nemunas“ bei VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijose. Projekto internetinė svetainė https://vvgnemunas.lt/savanoriogidas/.