Baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2

2018 m. kovo 19 d. baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2. Buvo gauta 10 vietos projektų paraiškų (darbo vietų kūrimui skirti 8 vietos projektai, o mokymams – 2). Bendra projektų vertė yra virš 840,0 tūkst. Eur, o prašoma skirti paramos suma – daugiau nei 550,0 tūkst. Eur. Numatoma, kad Jurbarko rajono kaimo teritorijoje bus sukurta 18 naujų darbo vietų. Plačiau apie projektus čia.

Informacinis renginys vietos projektų pareiškėjams 2018-03-08 d.

Iki kovo 19 d. vyksta kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2. VVG „Nemunas“ šiam kvietimui skyrė daugiau kaip 960,0 tūkst. Eur paramos. Kviečiame  2018-03-08 d. (ketvirtadienį) potencialius vietos projektų pareiškėjus į informacinį renginį, kurio metu bus kalbama apie paraiškos pildymą, pridedamus dokumentus. Apie tikslią renginio vietą, kuri priklausys nuo dalyvių skaičiaus, informuosime tik užsiregistravusius asmenis. Registracija čia.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei vietos projektas skirtas verslo (darbo vietų) kūrimui, prie paraiškos reikės pridėti verslo planą. Rekomenduojame iki informacinio renginio pradžios turėti praktiškai užbaigtą verslo planą, todėl norintys pateikti paraišką turėtų suskubti.

Primename, kad paramos galima kreiptis pagal šias priemones:

 1. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Priemonė skirta privataus verslo (darbo vietų) kūrimui. Paraiškas gali teikti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys. Paramos suma projektui – iki 75,0 tūkst. Eur.
 2. Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Priemonė skirta socialiniam ir bendruomeniniam verslui kurti. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 120,0 tūkst. Eur.
 3. Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Priemonė skirta vietoje užauginamos ar pagaminamos produkcijos pardavimui (pvz. išvežimui į pelningesnes rinkas – didžiuosius miestus). Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 44,0 tūkst. Eur.
 4. Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 10,0 tūkst. Eur.

Informacinis renginys bendruomenėms 2018-02-10 d.

Kviečiame 2018 m. vasario 10 d. 11 val. į Raudonės pagrindinės mokyklos (pilies) aktų salę, kurioje vyks informacinis renginys vietos bendruomenėms. Bus pristatyta Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms (paraiškos teikiamos iki vasario 23 d.), VVG kvietimo Nr. 2 parama vietos projektams (paraiškos teikiamos iki kovo 19 d.) bei kita aktuali bendruomenėms informacija. Po to, vyks Bendruomenių užgavėnės. Plačiau čia.

Bendruomenių sueiga Raudonėje

VVG „Nemunas“, kaip ir kiekvienais metais, kartu su partneriais organizuoja rajono kaimo bendruomenių sueigą. Šiais metais tai bus Bendruomenių užgavėnės, kurios įvyks vasario 10 d. nuo 11 val. Raudonėje.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

Nuo 2018-01-29 d. 10 val. iki 2018-03-19 d. 16 val. vietos verslininkus, asmenis norinčius pradėti savo verslą, kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

 1. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Priemonė skirta darbo vietų kūrimui. Paraiškas gali teikti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys. Paramos suma projektui – iki 75,0 tūkst. Eur.
 2. Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Priemonė skirta socialiniam ir bendruomeniniam verslui kurti. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 120,0 tūkst. Eur.
 3. Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Priemonė skirta vietoje užauginamos ar pagaminamos produkcijos pardavimui (pvz. išvežimui į pelningesnes rinkas – didžiuosius miestus). Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 44,0 tūkst. Eur.
 4. Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 10,0 tūkst. Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma daugiau kaip 960,0 tūkst. Eur.

Plačiau apie kvietimą čia https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

2018 m. vasario 8 d. (ketvirtadienį) 15 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas vyks informacinis renginys.

2018 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

Paskelbtas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“. Paramos paraiškas priima Nacionalinė mokėjimo agentūra iki 2018 m. vasario 23 d. Taisykles ir paraiškos formą rasite čia.

Paskirta parama Kvietimo Nr. 1 projektams

Sausio 11 d. įvyko Projektų atrankos komiteto posėdis. Paskirta 107785,65 Eur parama 9 pelno nesiekiantiems nevyriausybinių organizacijų ir biudžetinių įstaigų vietos projektams, kurių paraiškos buvo pateiktos Kvietimo Nr. 1 metu. Daugiau informacijos apie projektus galima rasti čia.

Pirmasis projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. sausio 11 d. 14 val. VVG „Nemunas“ biure adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas įvyks pirmasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu bus svarstomi klausimai dėl paramos skyrimo vietos projektams, kurių paraiškos pateiktos Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 metu.

Pakeista vietos plėtros strategija

2017-12-01 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus. Svarbiausi pakeitimai:

 • Nevyriausybinės organizacijos galės įgyvendinti ir bendruomeninio verslo vietos projektus.
 • Veiklos projektams padidintas paramos intensyvumas iki 95 proc., kai projekto metu įsigyjamos tik paslaugos.
 • Mokymų projektams padidintas paramos intensyvumas iki 100 proc.