Pradėta rengti nauja vietos plėtros strategija

Vietos veiklos grupė Nemunas

2022-12-27 d. VVG „Nemunas“ valdybos sprendimu Nr. V-5 pradėta rengti VVG „Nemunas“ 2024-2029 metų vietos plėtros strategija, atitinkanti LEADER programos reikalavimus. Visą informaciją, susijusią su šios strategijos rengimu, rasite čia.

VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas bus finansuotas iš projekto „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020–2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, lėšų. Tam gauta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ 20,0 tūkst. Eur parama.

Scroll to Top
Skip to content