Informacinis renginys verslui 2024-04-08 d.

Vietos veiklos grupė Nemunas

Baigiant įgyvendinti VVG Nemunas 2016-2024 m. vietos plėtros strategiją, turime galimybę gauti papildomai lėšų vietos projektų finansavimui. Nuspręsta šias lėšas skirti verslo projektams. Iki šiol VVG Nemunas jau finansavo daugiau kaip 60 naujų darbo vietų įkūrimą Jurbarko rajone.

Todėl nuo 2024-04-02 d. 10 val. iki 2024-05-03 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Remiamos veiklos: naujų darbo vietų kūrimas.

Dėmesio! Planuojantys teikti paraiškas turėtų įsivertinti, kad vietos projekto paramos sutartis, greičiausiai, bus pasirašyta rudenį, o projektas turės būti įgyvendintas iki 2025 m. birželio mėn.
Sekantis paramos verslui kvietimas numatomas 2025 m. pavasarį jau iš 2024-2029 m. laikotarpio vietos plėtros strategijos lėšų.

Daugiau informacijos: https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

Balandžio 8 d. (pirmadienį) 14 val. kviečiame į informacinį renginį, kuris vyks nuotoliniu būdu MS Teams sistemoje. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NGUyZjZmMjQtZGViMS00ZWIyLWEyYzgtZGRkZjZhMDg3ZGU5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ea1e4ee6-1225-49e3-9ba1-fd0d985d45f3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522523e619e-5707-4b51-adf3-5f02ad61e199%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e28c0bba-0c4f-4909-8912-f73927aab7b4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Scroll to Top
Skip to content