Kvietimai

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 vyksta nuo 2020-10-05 d. 10 val. iki 2020-11-30 d. 16 val. šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 54000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 22000,00 Eur;
  2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 51000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 13000,00 Eur;
  3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 22000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 11000,00 Eur.
  4. Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 87792,85 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44000,00 Eur.
  5. Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 21000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10000,00 Eur.
Kvietimo Nr. 5 dokumentai
Visi kvietimai