Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 tarpiniai rezultatai

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 metu buvo gauta 14 paraiškų, kurioms finansuoti prašoma daugiau nei 734,0 tūkst. Eur paramos. Iš jų, darbo vietas kuriančių projektų – 12, prašoma paramos suma – 715,0 tūkst. Eur ir planuojama Jurbarko rajono kaimo teritorijoje sukurti ne mažiau kaip 25 naujas darbo vietas. Deja, naudos – kokybės vertinimo etapo nepraėjo 3 darbo vietas kuriantys projektai, nes tiesiog neužteko numatytų kvietimui lėšų. Šiuo metu vyksta vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimas.

Tarptautinė jaunimo vasaros stovykla Lenkijoje 2019 m. liepos 3-12 d.

Kaip ir praeitais metais, 2019 m. liepos 3-12 d. vyks tarptautinė jaunimo vasaros stovykla. Šį kartą VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje, Łochów miestelyje, Lenkijoje. Stovykla nemokama!
Kviečiame jaunimą nuo 17 iki 29 metų, deklaravusį gyvenamąją vietą Jurbarko rajono kaimo teritorijoje, dalyvauti stovykloje. Registracija čia: https://goo.gl/Fc3DSS
Ką veikė jaunimas 2018 m. stovyklose Lenkijoje ir Lietuvoje galite pasižiūrėti fotoalbumuose čia: https://www.facebook.com/pg/vvgnemunas/photos/?ref=page_internal

Kvietimo Nr. 4 pakeitimai

Kai jau buvo paskelbtas VVG Nemunas Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4, Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Vietos projektų administravimo taisyklės, kuriose yra nemažai palengvinimų vietos projektų vykdytojams. Kad pakeitimai galiotų jau šiame kvietime, pakeitėme finansavimo sąlygų aprašus ir priedus (paraiškos bei verslo plano formas). Dokumentus ir naujas formas rasite https://vvgnemunas.lt/kvietimai

2019 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

Žemės ūkio ministras patvirtino 2019 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, nustatančias paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo sąlygas ir tvarką. Paramos paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti nuo vasario 11 d. iki kovo 15 d. Finansavimo taisykles rasite čia.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

Nuo 2019-02-11 d. iki 2019-03-28 d. vietos verslininkus, asmenis norinčius pradėti savo verslą, kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms: Skaityti daugiau

Kvietimo Nr. 3 projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. sausio 8 d. įvyko Kvietimo Nr. 3 vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Jo metu buvo patvirtinti 12 vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatai. Toliau bus vertinamas vietos projektų tinkamumas. Daugiau informacijos čia.

Baigėsi Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3

Baigėsi Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3 laikas. Buvo gauta 13 vietos projektų paraiškų, o prašoma finansuoti paramos suma – beveik 160,0 tūkst. Eur. Paraiškas pateikė 6 nevyriausybinės organizacijos (tame tarpe kaimo bendruomenės) ir 7 savivaldybės biudžetinės įstaigos (kultūros centrai, mokyklos ir pan.). Plačiau…

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

Nuo 2018-08-31 d. 10 val. iki 2018-10-02 d. 16 val. kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas ir biudžetines įstaigas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 110000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 22000,00 Eur;
  2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 80000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 13000,00 Eur;
  3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 11000,00 Eur.

Plačiau apie kvietimą čia https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

2018 m. rugsėjo 6 d. (ketvirtadienį) 15 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas vyks informacinis renginys.

Kviečiame į susitikimą dėl trumpųjų maisto tiekimo grandinių 2018-07-11 d.

Liepos 11 d. 10 val. Jurbarko savivaldybės mažojoje salėje organizuojamas 1,5 – 2 val. trukmės rajono ūkininkų, verslininkų, kaimo bendruomenių lyderių, VVG „Nemunas“ ir savivaldybės atstovų bei visų, kurie suinteresuoti dalyvauti projektuose ir su ES parama kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines Jurbarko rajone, susirinkimas.

Susirinkime dalyvaus ir ASU mokslininkai, kurie pristatys kitų šalių trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo gerąją patirtį, taip pat atskleis tokios ūkinės veiklos ekonominę, socialinę ir aplinkos išsaugojimo naudą tiek ūkininkams ir maisto gamintojams, tiek vietos bendruomenių nariams. ASU mokslininkai nurodys, kokios yra ES finansinės paramos šaltiniai ir kokie keliami reikalavimai, siekiant kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines. Teikiama informacija turėtų itin susidomėti ūkininkai (kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, neviršija 15 000 Eur), nes susitikime papildomai bus pristatyta ES paramos priemonė, skirta smulkiems ūkiams. Besidomintiems minėta ūkine veikla, bus pateikta ne tik bendro pobūdžio informacija, kokios ES paramos galima tikėtis, bet ir pasiūlyti labai konkretūs sprendimai, į kokią gamybą yra tikslinga orientuotis, kokią gamybos technologiją naudinga įsigyti ir kaip galima pelningai realizuoti pagamintą produkciją.

Taip pat informaciją ir konsultacijas suteiks VVG „Nemunas“ atstovai dėl galimybės finansuoti tokio pobūdžio vietos projektus (gali būti skiriama iki 80 proc. paramos suma).

Valstybės parama Klausučių bendruomenės centrui

Klausučių bendruomenės centras sėkmingai įgyvendino projektą „Klausučių bendruomenės centro viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių, veiklos sritį – kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta viešoji erdvė Klausučių parko teritorijoje, įrengti lauko treniruokliai – aikštelė aktyviam poilsiui. Įgyvendinus projektą sukurtas naujas infrastruktūros objektas – aktyvaus poilsio zona skirta visiems kaimo gyventojams. Sutvarkytoje aktyvaus poilsio zonoje galima sportuoti, yra sudarytos sąlygos visiems kaimo gyventojams leisti laisvalaikį tvarkingoje viešojoje erdvėje.

Pirmininkas Audrius Šeštakauskas