Bendruomenes, kaimo gyventojus, ūkininkus ir visus besidominčius verslo kūrimu kviečiame į mokymus

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla vykdo projektą „Jurbarko rajono pareiškėjų, vykdytojų ir naudos gavėjų kompetencijų kėlimas“. Projektu siekiama suteikti kaimo gyventojams mokymosi visą gyvenimą įgūdžių ir stiprinti vietos bendruomenių kompetenciją šiuolaikiškai spręsti užimtumo, verslumo uždavinius.

Siekiant maksimaliai panaudoti krašto išteklius, norime suteikti būtinų kompetencijų, kurios padės atpažinti nepanaudotus išteklius bei užtikrins bendruomenių, verslininkų, ūkininkų glaudų bendradarbiavimą ir naujų verslo plėtros galimybių realizavimą. Mokymai skirti siekiantiems sukurti ir teikti pagrindines socialines paslaugas vietos kaimo gyventojams. Produkcijos gamintojams, perdirbėjams, pardavėjams, kurie nori vartotojams tiekti savo pagamintus, sukurtus bei perdirbtus žemės ūkio ir maisto produktus, taip kurdami maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ bei siekiantiems sukurti kitokias socialines paslaugas kaimo gyventojams.

Iš viso vyks keturi teoriniai mokymai, kurių metu dalyviai susipažins su verslo specifika, generuos idėjas, planuos, finansiškai vertins kuriamą verslą ir trys išvykstamieji renginiai, kurių metu dalyviai susipažins su verslo pavyzdžiais juos aplankant, praktiškai išbandys bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo teikiamas paslaugas, gaminamą produkciją, išgirs apie asmenines verslo kūrimo patirtis. Mokymų grafikas prisegamas. Visi renginiai nemokami.

Scroll to Top
Skip to content