Informacinis renginys bendruomenėms 2018-02-10 d.

Kviečiame 2018 m. vasario 10 d. 11 val. į Raudonės pagrindinės mokyklos (pilies) aktų salę, kurioje vyks informacinis renginys vietos bendruomenėms. Bus pristatyta Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms (paraiškos teikiamos iki vasario 23 d.), VVG kvietimo Nr. 2 parama vietos projektams (paraiškos teikiamos iki kovo 19 d.) bei kita aktuali bendruomenėms informacija. Po to, vyks Bendruomenių užgavėnės. Plačiau čia.

Bendruomenių sueiga Raudonėje

VVG „Nemunas“, kaip ir kiekvienais metais, kartu su partneriais organizuoja rajono kaimo bendruomenių sueigą. Šiais metais tai bus Bendruomenių užgavėnės, kurios įvyks vasario 10 d. nuo 11 val. Raudonėje.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

Nuo 2018-01-29 d. 10 val. iki 2018-03-19 d. 16 val. vietos verslininkus, asmenis norinčius pradėti savo verslą, kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  1. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Priemonė skirta darbo vietų kūrimui. Paraiškas gali teikti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys. Paramos suma projektui – iki 75,0 tūkst. Eur.
  2. Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Priemonė skirta socialiniam ir bendruomeniniam verslui kurti. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 120,0 tūkst. Eur.
  3. Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Priemonė skirta vietoje užauginamos ar pagaminamos produkcijos pardavimui (pvz. išvežimui į pelningesnes rinkas – didžiuosius miestus). Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 44,0 tūkst. Eur.
  4. Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 10,0 tūkst. Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma daugiau kaip 960,0 tūkst. Eur.

Plačiau apie kvietimą čia https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

2018 m. vasario 8 d. (ketvirtadienį) 15 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas vyks informacinis renginys.

2018 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

Paskelbtas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“. Paramos paraiškas priima Nacionalinė mokėjimo agentūra iki 2018 m. vasario 23 d. Taisykles ir paraiškos formą rasite čia.

Paskirta parama Kvietimo Nr. 1 projektams

Sausio 11 d. įvyko Projektų atrankos komiteto posėdis. Paskirta 107785,65 Eur parama 9 pelno nesiekiantiems nevyriausybinių organizacijų ir biudžetinių įstaigų vietos projektams, kurių paraiškos buvo pateiktos Kvietimo Nr. 1 metu. Daugiau informacijos apie projektus galima rasti čia.

Pirmasis projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. sausio 11 d. 14 val. VVG „Nemunas“ biure adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas įvyks pirmasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu bus svarstomi klausimai dėl paramos skyrimo vietos projektams, kurių paraiškos pateiktos Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 metu.

Pakeista vietos plėtros strategija

2017-12-01 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus. Svarbiausi pakeitimai:

  • Nevyriausybinės organizacijos galės įgyvendinti ir bendruomeninio verslo vietos projektus.
  • Veiklos projektams padidintas paramos intensyvumas iki 95 proc., kai projekto metu įsigyjamos tik paslaugos.
  • Mokymų projektams padidintas paramos intensyvumas iki 100 proc.

Nauja VVG valdyba

Įvykusio 2017-11-10 d. VVG „Nemunas“ visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta nauja Valdyba. Sudėtį galima rasti https://vvgnemunas.lt/#kontaktai, pasirinkus nuorodą „Valdyba“.

Visuotinis narių susirinkimas

Kviečiame į visuotinį VVG „Nemunas“ narių susirinkimą, kuris įvyks 2017 lapkričio 10 d. (penktadienį) 16 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro didžiojoje salėje adresu Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas. Darbotvarkė:
1. VVG Nemunas Valdybos rinkimai.
2. Informacija apie VPS įgyvendinimą.