Pritarta Kvietimo Nr. 2 vietos projektams

2018 m. birželio 4 d. įvyko Kvietimo Nr. 2 vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Jo metu buvo pritarta 9 vietos projektams už daugiau kaip 522,0 tūkst. Eur. Toliau vietos projektų paraiškas vertins Nacionalinė mokėjimo agentūra, tačiau tikimės, kad visi vietos projektai gaus finansavimą. Daugiau informacijos čia.

Kvietimo Nr. 2 Finansavimo sąlygų aprašų pakeitimai

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-226 buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, kurios palengvins vietos projektų administravimą. Kad pakeitimai galiotų šiuo metu vertinamiems Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2 projektams, buvo pakeisti priemonių Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 ir LEADER-19.2-SAVA-6 Finansavimo sąlygų aprašai. Pakeitimus rasite čia.

Tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos 2018 m.

VVG „Nemunas“ įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Jauni vietos lyderiai (YLL)“, projekto Nr. 44TT-KT-17-1-02309-PR001. 2018 m. vasarą numatomos 2 tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos, kurios vyks 2018 liepos 4 – 13 d. Lenkijoje (partnerių iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje) ir 2018 liepos 27 – rugpjūčio 5 d. Lietuvoje (Smalininkuose). Kviečiame jaunimą nuo 17 iki 29 metų, gyvenantį Jurbarko rajono kaimo teritorijoje, dalyvauti stovyklose. Stovyklos nemokamos!

Projekto tikslas: Ugdyti VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų jaunimo lyderius, keičiantis gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai: Vykdyti tarptautines darbo ir poilsio stovyklas, skirtas jaunimui.

Projekto rezultatai:

  1. Įvykdytos darbo ir poilsio stovyklos – 3 (po 1 VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje).
  2. Darbo ir poilsio stovyklų dalyvių skaičius – 90 (po 30 iš VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų).
  3. Sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius – 3 (po 1 VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje).

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 25226,12 Eur. Bendrasis finansavimas (skyrė Jurbarko rajono savivaldybė) – 6306,53 Eur.

Registracija čia: https://bit.ly/vasara2018

Baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2

2018 m. kovo 19 d. baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2. Buvo gauta 10 vietos projektų paraiškų (darbo vietų kūrimui skirti 8 vietos projektai, o mokymams – 2). Bendra projektų vertė yra virš 840,0 tūkst. Eur, o prašoma skirti paramos suma – daugiau nei 550,0 tūkst. Eur. Numatoma, kad Jurbarko rajono kaimo teritorijoje bus sukurta 18 naujų darbo vietų. Plačiau apie projektus čia.

Informacinis renginys vietos projektų pareiškėjams 2018-03-08 d.

Iki kovo 19 d. vyksta kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2. VVG „Nemunas“ šiam kvietimui skyrė daugiau kaip 960,0 tūkst. Eur paramos. Kviečiame  2018-03-08 d. (ketvirtadienį) potencialius vietos projektų pareiškėjus į informacinį renginį, kurio metu bus kalbama apie paraiškos pildymą, pridedamus dokumentus. Apie tikslią renginio vietą, kuri priklausys nuo dalyvių skaičiaus, informuosime tik užsiregistravusius asmenis. Registracija čia.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei vietos projektas skirtas verslo (darbo vietų) kūrimui, prie paraiškos reikės pridėti verslo planą. Rekomenduojame iki informacinio renginio pradžios turėti praktiškai užbaigtą verslo planą, todėl norintys pateikti paraišką turėtų suskubti.

Primename, kad paramos galima kreiptis pagal šias priemones:

  1. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Priemonė skirta privataus verslo (darbo vietų) kūrimui. Paraiškas gali teikti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys. Paramos suma projektui – iki 75,0 tūkst. Eur.
  2. Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Priemonė skirta socialiniam ir bendruomeniniam verslui kurti. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 120,0 tūkst. Eur.
  3. Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Priemonė skirta vietoje užauginamos ar pagaminamos produkcijos pardavimui (pvz. išvežimui į pelningesnes rinkas – didžiuosius miestus). Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 44,0 tūkst. Eur.
  4. Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 10,0 tūkst. Eur.

Informacinis renginys bendruomenėms 2018-02-10 d.

Kviečiame 2018 m. vasario 10 d. 11 val. į Raudonės pagrindinės mokyklos (pilies) aktų salę, kurioje vyks informacinis renginys vietos bendruomenėms. Bus pristatyta Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms (paraiškos teikiamos iki vasario 23 d.), VVG kvietimo Nr. 2 parama vietos projektams (paraiškos teikiamos iki kovo 19 d.) bei kita aktuali bendruomenėms informacija. Po to, vyks Bendruomenių užgavėnės. Plačiau čia.

Bendruomenių sueiga Raudonėje

VVG „Nemunas“, kaip ir kiekvienais metais, kartu su partneriais organizuoja rajono kaimo bendruomenių sueigą. Šiais metais tai bus Bendruomenių užgavėnės, kurios įvyks vasario 10 d. nuo 11 val. Raudonėje.