Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2024-01-17

Vietos veiklos grupė Nemunas

Kviečiame visus VVG „Nemunas“ narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2024-01-17 d. (trečiadienį) rašytinės balsavimo procedūros būdu.

Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-270 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų delegavimo į vietos veiklos grupės „Nemunas“ valdybą“ pakeitimo“ vietoje Jurbarko rajono Šimkaičių seniūnijos seniūno Sigito Vaitiekūno, kuris išvyko gyventi kitur, į VVG valdybą nuo vietos valdžios paskyrė Smalininkų seniūnijos seniūną Ramūną Alminą. Susirinkimas turi priimti sprendimą dėl valdybos nario pakeitimo. Be to, Sigitas Vaitiekūnas buvo VVG „Nemunas“ pirmininko pavaduotoju, todėl turėtų būti išrinktas kitas pirmininko pavaduotojas iš VVG „Nemunas“ valdybos narių.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl VVG „Nemunas“ valdybos nario pakeitimo.

2. Dėl VVG „Nemunas“ pirmininko pavaduotojo rinkimų.

Pagal rašytinę balsavimo procedūrą, Jums reikia atsisiųsti susirinkimo balsavimo lapą, jį užpildyti ir pasirašytą atsiųsti el. paštu arunas.vvgnemunas@gmail.com iki 2024 m. sausio 17 d. 23:59 val. Balsavimo lapą rasite čia.

Scroll to Top
Skip to content