VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategija

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategijai įgyvendinti (projekto Nr. 42VS-KT-15-1-06760-PR001) gautas finansavimas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemonės.

Paramos suma – 2110405,00 Eur.

Projekto pabaiga – 2023-06-30

2014–2020 m. laikotarpyje didžiausia lėšų dalis bus skirta darbo vietas kuriantiems ir socialinę atskirtį mažinantiems projektams. VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategiją galima rasti čia.

Informaciją apie iš VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategijos finansuotus vietos projektus galima rasti https://vvgnemunas.lt/#projektai