Strategija

Vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

Trumpas strategijos pristatymas