„Sumanių kaimų“ projektai

Vietos veiklos grupė Nemunas

Iki š.m. rugsėjo 15 d. vyko Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10 pagal priemonę „Sumanūs kaimasi“, kodas LEADER-19.2-SAVA-11. Tam buvo skirtos Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument – EURI) lėšos. Norime Jums pristatyti projektus, kurie gavo finansavimą:

  1. Projekto „Diakonijos socialinių paslaugų vystymas ir plėtra“ vykdytojas – Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, partneriai – Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla ir Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla. Projekto vertė – 34531,06 Eur, paramos suma – 27624,84 Eur. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ Smalininkuose ir Skirsnemunėje teikia akredituotas vaikų dienos centrų paslaugos. Per metus Smalininkų ir Skirsnemunės, kurioje įrengtas geoterminis šildymas, dienos centrai sunaudoja apie 38 MWh elektros energijos. Projekto metu ant Smalininkuose esančio pastato numatoma įrengti 29,05 kW saulės elektrinę, kurios gaminama elektra bus naudojama dienos centruose, tai sumažins išlaidas elektrai, padės užtikrinti ir plėtoti teikiamas socialines paslaugas. Be to, įrengus elektrinę, ji pagamins apie 29 MWh „švarios“ elektros energijos ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų sumažėti daugiau kaip 16 t CO2 per metus. Tokių būdu būtų prisidedama ir prie gamtos išteklių tausojimo, šilnamio efekto mažinimo. Projekto partneriai teiks psichologo konsultacijas dienos centrų lankytojams, atrinks vaikus Smalininkuose ir Skirsnemunėje į vaikų dienos centrus socialinės priežiūros paslaugoms gauti.
  2. Projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas kuriant tvarią aplinką Smalininkuose“ vykdytojas – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, partneriai – Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla ir Smalininkų bendruomenės centras. Projekto vertė – 29780,45 Eur, paramos suma – 24611,94 Eur. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos baze naudojasi ne tik moksleiviai, bet ir vietos gyventojai (čia vyksta kultūriniai renginiai, sportuojama), o visą vasarą vyksta įvairios stovyklos. Projekto metu ant mokyklos bendrabučio stogo būtų įrengta 29,75 kW saulės elektrinė, kuri aprūpintų valgyklą ir bendrabutį „švaria“ elektros energija, sudarytų sąlygas mokymo ir poilsio bazei veikti ir teikti kokybiškas paslaugas vietos gyventojams su nedidelėmis sąnaudomis ne tik kai veikia katilinė, bet ir vasarą. Per metus būtų pagaminama apie 30 MWh elektros energijos, o išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų sumažėti daugiau kaip 13 t CO2 per metus. Smalininkų bendruomenės centras mokykloje nemokamai galės organizuoti įvairius renginius, o 250 vietos gyventojų sportuoti. Smalininkų pagrindinė mokykla taip pat čia galės nemokamai organizuoti savo mokyklos bendruomenei sportines – edukacines programas.

Nuo 2024-01-02 d. 10 val. iki 2024-02-05 d. 17 val. vėl vyksta kvietimas teikti vietos projektų paraiškas priemonei „Sumanūs kaimai“, todėl kviečiame nevyriausybines organizacijas kartu su biudžetinėmis įstaigomis bendradarbiauti teikiant viešąsias paslaugas ir pasinaudoti finansavimo galimybėmis. Kvietimo dokumentacija čia.

Scroll to Top
Skip to content