Kvietimo Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas

Baigėsi Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo etapas. Kvietimui buvo skirta 210,0 tūkst. Eur paramos suma, tačiau dabar bus panaudota tik pusė lėšų.
Pirmame etape buvo teigiamai įvertintos 9 paraiškos, iš jų 4 nevyriausybinių organizacijų, o 5 savivaldybės įsteigtų įstaigų. Prašoma paramos suma – beveik 107,8 tūkst. Eur. Dar 20 proc. bendrojo finansavimo lėšų planuoja skirti Jurbarko rajono savivaldybė. Net 6 vietos projektai skirti vaikų ir jaunimo ugdymui, o 5 socialinės atskirties mažinimui.
Daugiau informacijos čia.

Kviečiame vietos projektų pareiškėjus į informacinį renginį „Galutinės vietos projekto paraiškos teikimas“, kuris įvyks 2017 spalio 10 d. nuo 13 val. Jurbarko švietimo centro salėje adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas.