Kvietimo Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas

Vietos veiklos grupė Nemunas

Baigėsi Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo etapas. Kvietimui buvo skirta 210,0 tūkst. Eur paramos suma, tačiau dabar bus panaudota tik pusė lėšų.
Pirmame etape buvo teigiamai įvertintos 9 paraiškos, iš jų 4 nevyriausybinių organizacijų, o 5 savivaldybės įsteigtų įstaigų. Prašoma paramos suma – beveik 107,8 tūkst. Eur. Dar 20 proc. bendrojo finansavimo lėšų planuoja skirti Jurbarko rajono savivaldybė. Net 6 vietos projektai skirti vaikų ir jaunimo ugdymui, o 5 socialinės atskirties mažinimui.
Daugiau informacijos čia.

Kviečiame vietos projektų pareiškėjus į informacinį renginį „Galutinės vietos projekto paraiškos teikimas“, kuris įvyks 2017 spalio 10 d. nuo 13 val. Jurbarko švietimo centro salėje adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas.

Scroll to Top
Skip to content