Kviečiame į susitikimą dėl trumpųjų maisto tiekimo grandinių 2018-07-11 d.

Liepos 11 d. 10 val. Jurbarko savivaldybės mažojoje salėje organizuojamas 1,5 – 2 val. trukmės rajono ūkininkų, verslininkų, kaimo bendruomenių lyderių, VVG „Nemunas“ ir savivaldybės atstovų bei visų, kurie suinteresuoti dalyvauti projektuose ir su ES parama kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines Jurbarko rajone, susirinkimas.

Susirinkime dalyvaus ir ASU mokslininkai, kurie pristatys kitų šalių trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo gerąją patirtį, taip pat atskleis tokios ūkinės veiklos ekonominę, socialinę ir aplinkos išsaugojimo naudą tiek ūkininkams ir maisto gamintojams, tiek vietos bendruomenių nariams. ASU mokslininkai nurodys, kokios yra ES finansinės paramos šaltiniai ir kokie keliami reikalavimai, siekiant kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines. Teikiama informacija turėtų itin susidomėti ūkininkai (kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, neviršija 15 000 Eur), nes susitikime papildomai bus pristatyta ES paramos priemonė, skirta smulkiems ūkiams. Besidomintiems minėta ūkine veikla, bus pateikta ne tik bendro pobūdžio informacija, kokios ES paramos galima tikėtis, bet ir pasiūlyti labai konkretūs sprendimai, į kokią gamybą yra tikslinga orientuotis, kokią gamybos technologiją naudinga įsigyti ir kaip galima pelningai realizuoti pagamintą produkciją.

Taip pat informaciją ir konsultacijas suteiks VVG „Nemunas“ atstovai dėl galimybės finansuoti tokio pobūdžio vietos projektus (gali būti skiriama iki 80 proc. paramos suma).

Valstybės parama Klausučių bendruomenės centrui

Klausučių bendruomenės centras sėkmingai įgyvendino projektą „Klausučių bendruomenės centro viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių, veiklos sritį – kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta viešoji erdvė Klausučių parko teritorijoje, įrengti lauko treniruokliai – aikštelė aktyviam poilsiui. Įgyvendinus projektą sukurtas naujas infrastruktūros objektas – aktyvaus poilsio zona skirta visiems kaimo gyventojams. Sutvarkytoje aktyvaus poilsio zonoje galima sportuoti, yra sudarytos sąlygos visiems kaimo gyventojams leisti laisvalaikį tvarkingoje viešojoje erdvėje.

Pirmininkas Audrius Šeštakauskas

Jauni vietos lyderiai (YLL)

VVG „Nemunas“ įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Jauni vietos lyderiai (YLL)“, projekto Nr. 44TT-KT-17-1-02309-PR001. 2018 m. vasarą vyko 2 tarptautinės jaunimo vasaros  darbo ir poilsio stovyklos: 2018 liepos 4 – 13 d. Lenkijoje (partnerių iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje) ir 2018 liepos 27 – rugpjūčio 5 d. Lietuvoje (Smalininkuose). 

Projekto tikslas: Ugdyti VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų jaunimo lyderius, keičiantis gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai: Vykdyti tarptautines darbo ir poilsio stovyklas, skirtas jaunimui.

Projekto rezultatai:

  1. Įvykdytos darbo ir poilsio stovyklos – 3 (po 1 VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje).
  2. Darbo ir poilsio stovyklų dalyvių skaičius – 90 (po 30 iš VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų).
  3. Sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius – 3 (po 1 VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje).

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 25226,12 Eur. Bendrasis finansavimas (skyrė Jurbarko rajono savivaldybė) – 6306,53 Eur.

Akimirkas iš vykusių stovyklų galima rasti čia.

Pritarta Kvietimo Nr. 2 vietos projektams

2018 m. birželio 4 d. įvyko Kvietimo Nr. 2 vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Jo metu buvo pritarta 9 vietos projektams už daugiau kaip 522,0 tūkst. Eur. Toliau vietos projektų paraiškas vertins Nacionalinė mokėjimo agentūra, tačiau tikimės, kad visi vietos projektai gaus finansavimą. Daugiau informacijos čia.

Kvietimo Nr. 2 Finansavimo sąlygų aprašų pakeitimai

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-226 buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, kurios palengvins vietos projektų administravimą. Kad pakeitimai galiotų šiuo metu vertinamiems Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2 projektams, buvo pakeisti priemonių Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 ir LEADER-19.2-SAVA-6 Finansavimo sąlygų aprašai. Pakeitimus rasite čia.

Tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos 2018 m.

VVG „Nemunas“ įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Jauni vietos lyderiai (YLL)“, projekto Nr. 44TT-KT-17-1-02309-PR001. 2018 m. vasarą numatomos 2 tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos, kurios vyks 2018 liepos 4 – 13 d. Lenkijoje (partnerių iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje) ir 2018 liepos 27 – rugpjūčio 5 d. Lietuvoje (Smalininkuose). Kviečiame jaunimą nuo 17 iki 29 metų, gyvenantį Jurbarko rajono kaimo teritorijoje, dalyvauti stovyklose. Stovyklos nemokamos!

Projekto tikslas: Ugdyti VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų jaunimo lyderius, keičiantis gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai: Vykdyti tarptautines darbo ir poilsio stovyklas, skirtas jaunimui.

Projekto rezultatai:

  1. Įvykdytos darbo ir poilsio stovyklos – 3 (po 1 VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje).
  2. Darbo ir poilsio stovyklų dalyvių skaičius – 90 (po 30 iš VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų).
  3. Sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius – 3 (po 1 VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijoje).

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 25226,12 Eur. Bendrasis finansavimas (skyrė Jurbarko rajono savivaldybė) – 6306,53 Eur.

Registracija čia: https://bit.ly/vasara2018

Baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2

2018 m. kovo 19 d. baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2. Buvo gauta 10 vietos projektų paraiškų (darbo vietų kūrimui skirti 8 vietos projektai, o mokymams – 2). Bendra projektų vertė yra virš 840,0 tūkst. Eur, o prašoma skirti paramos suma – daugiau nei 550,0 tūkst. Eur. Numatoma, kad Jurbarko rajono kaimo teritorijoje bus sukurta 18 naujų darbo vietų. Plačiau apie projektus čia.

Informacinis renginys vietos projektų pareiškėjams 2018-03-08 d.

Iki kovo 19 d. vyksta kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2. VVG „Nemunas“ šiam kvietimui skyrė daugiau kaip 960,0 tūkst. Eur paramos. Kviečiame  2018-03-08 d. (ketvirtadienį) potencialius vietos projektų pareiškėjus į informacinį renginį, kurio metu bus kalbama apie paraiškos pildymą, pridedamus dokumentus. Apie tikslią renginio vietą, kuri priklausys nuo dalyvių skaičiaus, informuosime tik užsiregistravusius asmenis. Registracija čia.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei vietos projektas skirtas verslo (darbo vietų) kūrimui, prie paraiškos reikės pridėti verslo planą. Rekomenduojame iki informacinio renginio pradžios turėti praktiškai užbaigtą verslo planą, todėl norintys pateikti paraišką turėtų suskubti.

Primename, kad paramos galima kreiptis pagal šias priemones:

  1. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Priemonė skirta privataus verslo (darbo vietų) kūrimui. Paraiškas gali teikti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys. Paramos suma projektui – iki 75,0 tūkst. Eur.
  2. Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Priemonė skirta socialiniam ir bendruomeniniam verslui kurti. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 120,0 tūkst. Eur.
  3. Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Priemonė skirta vietoje užauginamos ar pagaminamos produkcijos pardavimui (pvz. išvežimui į pelningesnes rinkas – didžiuosius miestus). Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 44,0 tūkst. Eur.
  4. Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Paraiškas gali teikti asociacijos ir viešosios įstaigos. Paramos suma projektui – iki 10,0 tūkst. Eur.