Paskirta parama Kvietimo Nr. 1 projektams

Sausio 11 d. įvyko Projektų atrankos komiteto posėdis. Paskirta 107785,65 Eur parama 9 pelno nesiekiantiems nevyriausybinių organizacijų ir biudžetinių įstaigų vietos projektams, kurių paraiškos buvo pateiktos Kvietimo Nr. 1 metu. Daugiau informacijos apie projektus galima rasti čia.

Pirmasis projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. sausio 11 d. 14 val. VVG „Nemunas“ biure adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas įvyks pirmasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu bus svarstomi klausimai dėl paramos skyrimo vietos projektams, kurių paraiškos pateiktos Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 metu.

Pakeista vietos plėtros strategija

2017-12-01 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus. Svarbiausi pakeitimai:

  • Nevyriausybinės organizacijos galės įgyvendinti ir bendruomeninio verslo vietos projektus.
  • Veiklos projektams padidintas paramos intensyvumas iki 95 proc., kai projekto metu įsigyjamos tik paslaugos.
  • Mokymų projektams padidintas paramos intensyvumas iki 100 proc.

Nauja VVG valdyba

Įvykusio 2017-11-10 d. VVG „Nemunas“ visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta nauja Valdyba. Sudėtį galima rasti https://vvgnemunas.lt/#kontaktai, pasirinkus nuorodą „Valdyba“.

Visuotinis narių susirinkimas

Kviečiame į visuotinį VVG „Nemunas“ narių susirinkimą, kuris įvyks 2017 lapkričio 10 d. (penktadienį) 16 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro didžiojoje salėje adresu Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas. Darbotvarkė:
1. VVG Nemunas Valdybos rinkimai.
2. Informacija apie VPS įgyvendinimą.

Kvietimo Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas

Baigėsi Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo etapas. Kvietimui buvo skirta 210,0 tūkst. Eur paramos suma, tačiau dabar bus panaudota tik pusė lėšų.
Pirmame etape buvo teigiamai įvertintos 9 paraiškos, iš jų 4 nevyriausybinių organizacijų, o 5 savivaldybės įsteigtų įstaigų. Prašoma paramos suma – beveik 107,8 tūkst. Eur. Dar 20 proc. bendrojo finansavimo lėšų planuoja skirti Jurbarko rajono savivaldybė. Net 6 vietos projektai skirti vaikų ir jaunimo ugdymui, o 5 socialinės atskirties mažinimui.
Daugiau informacijos čia.

Kviečiame vietos projektų pareiškėjus į informacinį renginį „Galutinės vietos projekto paraiškos teikimas“, kuris įvyks 2017 spalio 10 d. nuo 13 val. Jurbarko švietimo centro salėje adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas.

Sprendimų ratas 2017

Kviečiame apsilankyti tarptautinėje parodoje „Sprendimų ratas 2017“, kuri vyks spalio 5–7 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.).

Šiais metais parodos rengėjai atnaujina renginio formatą: tradicinę parodos tematiką, apimančią aplinkos apsaugos, žuvininkystės ir gyvulininkystės laimėjimų demonstravimą, papildys šalies socialinio verslo ir regionų produktų ekspozicijos.

Atvykusieji į renginį turės galimybę apsilankyti veislinių gyvūnų ekspozicijoje, pabuvoti amatų bei sodinukų mugėje, sudalyvauti šviečiamosios programos renginiuose, tapti įvairių organizuojamų atrakcijų dalyviais. Renginio programą rasite http://www.sprendimuratas.info/

Baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1

2017 m. rugsėjo 4 d. baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1. Buvo gauta 10 vietos projektų, kurių prašoma paramos suma yra daugiau nei 122 tūkst. Eur. Dėkojame visiems pasiryžusiems įgyvendinti vietos projektus. Šiandien pradėtas pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas.

Mokymai 2017 rugpjūčio 14 ir 17 d.

Potencialius vietos projektų pareiškėjus kviečiame į dviejų dienų mokymus „VVG „Nemunas“ kvietimo teikti vietos projektus paraiškas Nr. 1 pirminės paraiškos rengimas“, kurie įvyks 2017 m. rugpjūčio 14 ir 17 dienomis nuo 10 val. Jurbarko švietimo centro salėje adresu Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas (įėjimas į Pedagoginę psichologinę tarnybą). Vietų skaičius ribotas, būtina registracija čia.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Nuo 2017-07-24 d. 10 val. iki 2017-09-04 d. 16 val. kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas ir biudžetines įstaigas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;
  2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
  3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Plačiau apie kvietimą čia https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

2017 m. liepos 27 d. (ketvirtadienį) 15 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas vyks informacinis renginys.