Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimo Nr. 4 pakeitimai

Kai jau buvo paskelbtas VVG Nemunas Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4, Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Vietos projektų administravimo taisyklės, kuriose yra nemažai palengvinimų vietos projektų vykdytojams. Kad pakeitimai galiotų jau šiame kvietime, pakeitėme finansavimo sąlygų aprašus ir priedus (paraiškos bei verslo plano formas). Dokumentus ir naujas formas rasite https://vvgnemunas.lt/kvietimai

Kvietimo Nr. 4 pakeitimai Read More »