Visuotinis narių susirinkimas 2021-02-04 d.

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2021-02-04 d. (ketvirtadienį), 16 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė:

  1. Dėl Klausučių kredito unijos išbraukimo iš VVG „Nemunas“ narių
  2. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo.
  3. Dėl VVG „Nemunas“ finansinės atskaitomybės už 2020 m. patvirtinimo.
  4. Dėl VVG „Nemunas“ vietos plėtros strategijos ataskaitos už 2020 metus patvirtinimo.
  5. Dėl VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategijos pakeitimo.
  6. VVG „Nemunas“ valdybos rinkimai.
  7. Kiti klausimai (dėl pritarimo projektui ir kt).

Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.