Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas

2023 m. VVG „Nemunas“ įgyvendino projektą „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, finansuojamą pagal Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parengiamoji parama“.

Projekto tikslas – parengti Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategiją. Tam buvo numatytos vykdyti projekto veiklos:

  1. Statistinės informacijos rinkimas;
  2. Gyventojų apklausos vykdymas;
  3. Susitikimai su gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų ir verslo atstovais;
  4. VPS rengimas;
  5. VPS pristatymas ir tvirtinimas;
  6. VPS rengimo projekto administravimas (mokėjimo prašymų, ataskaitų teikimas, veiklų organizavimas).

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 20000 Eur.

Scroll to Top
Skip to content