Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinis vertinimas

Vietos veiklos grupė Nemunas

Nacionalinė mokėjimo agentūra baigė LEADER programos vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą, kuris atveria kelią vietos veiklos grupėms gauti ir paskirstyti vietos projektams 20 proc. „užšaldytų“ rezervo lėšų. Žemės ūkio ministerijos duomenimis, iš 49 Lietuvoje veikiančių kaimo VVG, VVG „Nemunas“ pagal finansinį rezultatyvumą yra trečioje vietoje (skirta vietos projektams 70,35 proc. paramos lėšų nuo pirminio VPS tikslo), pagal fizinį rezultatyvumą – antroje vietoje (rodikliai pasiekti 84,44 proc. nuo pirminio VPS tikslo), o pagal darbo vietų kūrimo rezultatyvumą – antroje vietoje (naujų darbo vietų bus sukurta 98,53 proc. nuo pirminio VPS tikslo).

Šį rudenį planuojamas naujas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Priemonės bus tos pačios, kaip ankstesniuose kvietimuose, kurių dokumentus galite rasti https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

Jei turite klausimų, galima kreiptis kontaktais, nurodytais https://vvgnemunas.lt/#kontaktai

Scroll to Top
Skip to content