VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 28 d. potvarkiu Nr. 4D-204 buvo patvirtinta Vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategija.

Artimiausių kvietimų teikti vietos projektus grafikas čia.

VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas finansuotas iš projekto „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020–2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, lėšų. Tam gauta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ parama.

Scroll to Top
Skip to content