2024-2029 m. vietos plėtros strategija

Strategijos pristatymas (parengtas 2023-05-26)

VVG „Nemunas“ 2024–2029 m. vietos plėtros strategija, pateikta NMA vertinimui

2022-12-27 d. VVG „Nemunas“ valdybos sprendimu Nr. V-5 pradėta rengti VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategija, atitinkanti LEADER programos reikalavimus. 

VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas finansuotas iš projekto „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020–2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, lėšų. Tam gauta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ parama.

Atlikdama vietos situacijos analizę VVG orientavosi į Jurbarko r. kaimo gyventojų  poreikius, todėl vykdė plačią kaimo gyventojų apklausą. Apklausos rezultatus rasite čia.

2023-05-26 d. VVG „Nemunas“ visuotinio narių susirinkimo sprendimu Nr. S-2 buvo patvirtinta VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategija.