Pagalba vykdytojams

Pagalba vykdytojams

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų įstatymas (perkančiosioms organizacijoms)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (perkančiosioms organizacijom)

Pirkimų taisyklės, dokumentų formos ir kita informacija ne perkančiosioms organizacijoms

Viešųjų pirkimų tarnybos mokymų apie mažos vertės pirkimus medžiaga (2017-09-14)

Jei neveikia CVP IS su Internet Explorer:

1. Video instrukcija, skirta iššokančių langų blokavimo nuėmimui.
2. Video instrukcija, skirta naršyklės nustatymams.
3. Video instrukcija, skirta regioniniams nustatymams.

Mokėjimo prašymo ir ataskaitos rengimas

Mokėjimo prašymo pildymo pavyzdys

Atmintinė, rengiant mokėjimo prašymą ir ataskaitą

Ilgalaikio turto kortelė

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas

Viešinimas

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Viešinimo ženklai ir aiškinamojo stendo pavyzdys

Bendrieji dokumentai ir informacija

VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir administravimo taisyklės

Vietos projektų administravimo taisyklės kvietimams po 2017-09-01

Vietos projektų administravimo taisyklės kvietimams iki 2017-09-01

Vietos projektų administravimo procedūrų aprašas

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika

Renginio dalyvių registracijos forma

Dokumentų (sutarčių) pasirašymo gidas

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika

NMA atmintinės ir rekomendacijos