Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Vietos veiklos grupė Nemunas

Nuo 2022-02-21 d. 10 val. iki 2022-03-28 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šiai VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonei „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 207975,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75000,00 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Scroll to Top
Skip to content