Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

Nuo 2020-10-05 d. 10 val. iki 2020-11-30 d. 16 val. kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas ir biudžetines įstaigas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 54000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 22000,00 Eur;
  2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 51000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 13000,00 Eur;
  3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 22000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 11000,00 Eur.
  4. Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 87792,85 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44000,00 Eur.
  5. Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 21000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10000,00 Eur..

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma daugiau kaip 235,0 tūkst. Eur.

Visoms priemonėms pagrindinis reikalavimas – parama skiriama Jurbarko rajono kaimo teritorijai.

Kvietimo dokumentacija čia.

2020 m. spalio 13 d. (antradienį) 15 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas vyks informacinis renginys.