Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10

Vietos veiklos grupė Nemunas

Nuo 2023-07-28 d. iki 2023-09-15 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Sumanūs kaimai“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Remiamos veiklos: socialinių, švietimo, kultūros ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei vietos infrastruktūrą. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 208 194,60 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 180 000,00 Eur. Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument – EURI) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimo dokumentacija čia.

Scroll to Top
Skip to content