Projektas jaunimui „Socialinis verslas. Tau?“

Renkami 18-30 metų jauni žmonės į socialinio verslo skatinimo projektą „Socialinis verslas. Tau?“, kuris yra finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų paramos fondo lėšomis. Projektas „Socialinis verslas. Tau?“ sudarytas iš dviejų – nacionalinių ir tarptautinių – mokymų, kurie bus optimaliausia galimybė jaunimui rasti motyvacijos bei sukurti savo socialinio verslo idėjas ir išmokti pritraukti joms finansavimo. Kiekviena atrinkta socialinio verslo idėja atneš vertingus, teigiamus ir inovatyvius pokyčius dalyvių ir bendruomenių gyvenimuose. Skaityti daugiau

Socialinio verslo gidas

Socialinio verslo gide supažindinama su socialinio verslo sąvoka, skirtumais nuo kitų socialinės ekonomikos subjektų, socialinio verslininko profiliu, kodėl verta pradėti socialinį verslą arba prisidėti prie jo plėtros.

Pateikiami ir praktiniai socialinio verslo vystymo aspektai. Kaip išvystyti idėją, kaip pasiruošti prieš paleidžiant socialinį verslą, kaip įvertinti išorinius aspektus: atlikti rinkos analizę, nustatyti savo klientą ir suinteresuotas šalis, įsivardyti konkurentus, kaip sukurti verslo modelį ir užpildyti verslo drobę, kaip vykdyti tinkamą komunikaciją. Ir galiausiai sėkmingas startas – tinkama teisinė forma, finansavimo mechanizmai. Nagrinėjama, kodėl verta matuoti socialinį poveikį ir kaip tą padaryti. Gidą rasite čia.

Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2016-04-29 d.

Kviečiamas visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas, kuris įvyks 2016 m. balandžio 29 d. (penktadienį) 14 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro didžiojoje salėje adresu Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas.
Darbotvarkė:
1. VVG „Nemunas“ 2015 m. veiklos ataskaita.
2. VVG „Nemunas“  2015 m. finansinė ataskaita.
3. Einamieji klausimai.

Kaimo bendruomenių verslai. Maisto gamybos paslaugos

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras bendradarbiaudamas su VVG „Pajūrio kraštas“ 2016 m. balandžio 19 d. 10 val. Vėžaičių konferencijų centre (Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r.) rengia lauko dieną „Kaimo bendruomenių verslai. Maisto gamybos paslaugos“. Daugiau informacijos čia

2016 m. Šiaurės ministrų tarybos parama NVO

Šiaurės ministrų taryba nevyriausybinėms organizacijoms yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas projektų finansavimui gauti. Projektai turėtų būti susiję su aplinkosauga, demokratijos plėtra, tinklų kūrimu ir tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Paraiškų pateikimo terminas – 2016 m. gegužės 31 d. Plačiau rasite čia.

2016 m. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

2006 m. kovo 3 dieną Žemės ūkio ministrė pasirašė įsakymą dėl 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių. 2016 metais bus remiamos šios veiklos:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas;
  • tradicinių renginių organizavimas;
  • kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas;
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

Taisykles rasite čia.

Bendruomenių projektų finansavimo konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, paskelbė 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą. Daugiau informacijos rasite čia.