Apklausa dėl 2016-2023 metų VVG „Nemunas“ vietos plėtros strategijos keitimo

VVG „Nemunas“ planuoja keisti 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją, perskirstant likusias lėšas (daugiau kaip 350,0 tūkst. Eur) priemonėms, kurios būtų aktualiausios vietos bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinės įstaigoms ir verslininkams. Norėdami išsiaiškinti poreikį, kviečiame, suinteresuotus gauti paramą, atsakyti į kelis klausimus. Nuo atsakymų priklausys ar bus galimybė Jums pateikti paraišką 2021 metais. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 tarpiniai rezultatai

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gauta 10 paraiškų, kurioms finansuoti prašoma daugiau nei 150,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. Šiuo metu prasideda vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimas. Daugiau informacijos čia: https://drive.google.com/file/d/1PyjyJb7aIwaVCktb47cIWhnZPJAKKBBj/view?usp=sharing
Artimiausias kvietimas teikti paraiškas numatomas 2021 metų kovo mėn. pagal priemones „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, ir „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.

Virtuvė mus jungia (CUU)

2021-2022 metais VVG „Nemunas“ įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia (CUU)“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001. 

Projekto tikslas: Reklamuoti VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“, VVG „Bądźmy Razem“ ir VVG „Nemunas“ teritorijų tradicinius vietos produktus, skatinti verslumą kaimo vietovėse, kulinarines tradicijas, keičiantis gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai: 

  1. Tarptautinių kulinarinio paveldo dirbtuvių, kurių metu būtų atrinkti kulinarinio paveldo receptai, vykdymas.
  2. Kulinarinio paveldo receptų rinkinio ir albumo išleidimas.

Projekto rezultatai:

  1. Renginių skaičius – 3: dvejos kulinarinio paveldo dirbtuvės (pirma VVG „Nemunas“ teritorijoje, o antra VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijose) ir konferencija VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje.
  2. Projekto dalyvių skaičius – 103 (42 dalyviai iš VVG „Nemunas teritorijos, 37 dalyviai iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos ir 24 dalyviai iš VVG „Bądźmy Razem“ teritorijos):
    • pirmose kulinarinio paveldo dirbtuvėse, kurios vyks Lietuvoje dalyvautų 14 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 13 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 27 asmenys.
    • antrose kulinarinio paveldo dirbtuvėse, kurios vyks Lenkijoje dalyvautų 12 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 18 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 30 asmenų.
    • konferencijoje, kuri vyks Lenkijoje dalyvautų 16 asmenų iš VVG „Nemunas“ ir 30 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 46 asmenys.

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 23959,92 Eur.

Informacinis renginys – mokymai 2021-11-09

Nuo 2020-10-05 d. iki 2020-11-30 d. 16 val. vyksta VVG „Nemunas“ Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.5 (platesnė informacija https://vvgnemunas.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-5/). 
 
Kviečiame planuojančius teikti vietos projektų paraiškas š.m. lapkričio 9 d. (pirmadienį) 11 val. į informacinį renginį – mokymus apie paraiškos rengimą. Dėl karantino mokymai vyks nuotoliniu būdu MS Teams komunikavimo platformoje. Prašome registruotis iki 2021-11-05 d. čia:
Užsiregistravę, elektroniniu paštu gaus prisijungimo nuorodą prie Teams sistemos.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

Nuo 2020-10-05 d. 10 val. iki 2020-11-30 d. 16 val. kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas ir biudžetines įstaigas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms: Skaityti daugiau

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinis vertinimas

Nacionalinė mokėjimo agentūra baigė LEADER programos vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą, kuris atveria kelią vietos veiklos grupėms gauti ir paskirstyti vietos projektams 20 proc. „užšaldytų“ rezervo lėšų. Žemės ūkio ministerijos duomenimis, iš 49 Lietuvoje veikiančių kaimo VVG, VVG „Nemunas“ pagal finansinį rezultatyvumą yra trečioje vietoje (skirta vietos projektams 70,35 proc. paramos lėšų nuo pirminio VPS tikslo), pagal fizinį rezultatyvumą – antroje vietoje (rodikliai pasiekti 84,44 proc. nuo pirminio VPS tikslo), o pagal darbo vietų kūrimo rezultatyvumą – antroje vietoje (naujų darbo vietų bus sukurta 98,53 proc. nuo pirminio VPS tikslo).

Šį rudenį planuojamas naujas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Priemonės bus tos pačios, kaip ankstesniuose kvietimuose, kurių dokumentus galite rasti https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

Jei turite klausimų, galima kreiptis kontaktais, nurodytais https://vvgnemunas.lt/#kontaktai

2020 m. Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga Veliuonoje

2020 m. liepos 11 d. (šeštadienį) Veliuonoje įvyko tradicinė Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga. Sueigos metu vyko krepšinio ir tinklinio varžybos, įvairios bendruomenių atstovų varžytuvės, meno kolektyvų ir artistų pasirodymai, vietos amatininkų, verslininkų ir ūkininkų mugė. Įvairių rungčių laimėtojai buvo apdovanoti.

Skirtingų bendruomenių nariai galėjo pabendrauti tarpusavyje, pasidalinti savo veiklos patirtimi. VVG „Nemunas“ pristatė savo veiklą, LEADER programos finansavimo galimybes, vietos projektų pavyzdžius.

Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga dalinai finansuota per VVG „Nemunas“ projektą ,,2020 m. Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga“, kuriam lėšos gautos iš Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms programos.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra zum-300x230.png
 
 

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga – 2020

2020 m. liepos 11 d. (šeštadienį) nuo 13 val. kviečiame į Veliuonoje įvyksiančią tradicinę Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueigą.

Registracija čia https://docs.google.com/forms/d/1-rPUy2WYZnBotdaNuUKBvkdylKZxo5qfp_rJ9EpmMsM  

Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga dalinai finansuojama per VVG „Nemunas“ projektą ,,2020 m. Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga“, kuriam lėšos gautos iš Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms programos.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

VVG „Nemunas“ veikla karantino metu

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, VVG „Nemunas“ administracija savo darbą iki tol, kol tęsis karantinas organizuoja nuotoliniu būdu.

Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai. Tuos dokumentus, kurių negalite atsiųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis,  prašome palikti mūsų pašto dėžutėje, pakabintoje ant tvoros prie automobilių stovėjimo aikštelės, apie tai informuojant telefonu.

Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais ir rekomendacijomis.

Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

Primename, kad su mumis susisiekti galite kontaktais nurodytais https://vvgnemunas.lt/#kontaktai