Vietos veiklos grupė Nemunas

„Sumanių kaimų“ projektai

Iki š.m. rugsėjo 15 d. vyko Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10 pagal priemonę „Sumanūs kaimasi“, kodas LEADER-19.2-SAVA-11. Tam buvo skirtos Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument – EURI) lėšos. Norime Jums pristatyti projektus, kurie gavo finansavimą: Nuo 2024-01-02 d. 10 val. iki 2024-02-05 d. […]

„Sumanių kaimų“ projektai Read More »

Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11

Nuo 2024-01-02 d. 10 val. iki 2024-02-05 d. 17 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Sumanūs kaimai“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Remiamos veiklos: socialinių, švietimo, kultūros ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei vietos infrastruktūrą. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 61166,24 Eur, didžiausia galima

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11 Read More »

Scroll to Top
Skip to content