Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10

Nuo 2023-07-28 d. iki 2023-09-15 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Sumanūs kaimai“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Remiamos veiklos: socialinių, švietimo, kultūros ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei vietos infrastruktūrą. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 208 194,60 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos […]

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10 Read More »