Vietos veiklos grupė Nemunas

Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2023-04-20

Kviečiame visus VVG „Nemunas“ narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2023-04-20 d. (ketvirtadienį) 15 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda ir posėdžio medžiaga visiems atstovams bus išsiųsta el. paštu. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė: 1. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo. 2. Dėl VVG

Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2023-04-20 Read More »

Scroll to Top
Skip to content