Vietos veiklos grupė Nemunas

Pradėta rengti nauja vietos plėtros strategija

2022-12-27 d. VVG „Nemunas“ valdybos sprendimu Nr. V-5 pradėta rengti VVG „Nemunas“ 2024-2029 metų vietos plėtros strategija, atitinkanti LEADER programos reikalavimus. Visą informaciją, susijusią su šios strategijos rengimu, rasite čia. VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas bus finansuotas iš projekto „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020–2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos […]

Pradėta rengti nauja vietos plėtros strategija Read More »