Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9

Nuo 2023-02-01 d. iki 2022-03-03 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  • Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 64846,16 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 64846,16 Eur.
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8351,31 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 8351,31 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Kviečiame į informacinį renginį, kuris vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje 2023-01-11 d. 14 val. Prisijungimo nuoroda čia.

Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas

2023 m. VVG „Nemunas“ įgyvendino projektą „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, finansuojamą pagal Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parengiamoji parama“.

Projekto tikslas – parengti Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategiją. Tam buvo numatytos vykdyti projekto veiklos:

  1. Statistinės informacijos rinkimas;
  2. Gyventojų apklausos vykdymas;
  3. Susitikimai su gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų ir verslo atstovais;
  4. VPS rengimas;
  5. VPS pristatymas ir tvirtinimas;
  6. VPS rengimo projekto administravimas (mokėjimo prašymų, ataskaitų teikimas, veiklų organizavimas).

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 20000 Eur.