Vietos veiklos grupė Nemunas

Visuotinis narių susirinkimas 2022-09-26 d.

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2022-09-26 d. (pirrmadienį), 16 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė: Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.

Visuotinis narių susirinkimas 2022-09-26 d. Read More »