Visuotinis narių susirinkimas 2022-04-20 d.

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2022-04-20 d., 15 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė:

  1. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo.
  2. Dėl VVG „Nemunas“ finansinės atskaitomybės už 2021 m. patvirtinimo.

Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.