Informacinis renginys: Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7

Kviečiame 2021-01-12 d. (trečiadienį) nuo 15 val. į informacinį renginį, kuriame bus pristatytas VVG „Nemunas“ Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7.
Nuo 2022-01-03 d. 10 val. iki 2022-02-18 d. 15 val. vyksta kvietimas teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:
1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 34944,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 22000,00 Eur;
2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30149,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 13000,00 Eur;
3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50048,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15000,00 Eur;
4. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 114034,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75000,00 Eur.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 229175,00 Eur.