VVG PAK patvirtino kvietimo Nr. 6 paraiškas

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gautos 6 paraiškos, kurioms finansuoti prašoma daugiau beveik 260,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. 2021-05-19 d. įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtintos visos paraiškos. Pasibaigus projektų tinkamumo vertinimui, paraiškos bus perduotos Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto vertinimui. Daugiau informacijos čia.
Informaciją apie artimiausius kvietimus galite rasti čia.