VVG PAK patvirtino kvietimo Nr. 5 paraiškas

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gauta 10 paraiškų, kurioms finansuoti prašoma daugiau nei 150,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. 2021-02-15 d. įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtintos visos paraiškos. Artimiausiu metu bus baigtas vietos projektų tinkamumo vertinimas ir paraiškos perduotos Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto vertinimui.
Artimiausias kvietimas teikti paraiškas numatomas 2021 metų kovo mėn. pagal priemones „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, ir „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.