2021-02-04 d. išrinkta nauja valdyba ir pirmininkas

VVG „Nemunas“ visuotiniame narių susirinkime, kuris įvyko 2021-02-04 d., buvo išrinkta nauja valdyba. Sąrašą galite rasti 2021-02-04 d. https://vvgnemunas.lt/#kontaktai. Pirmininku buvo išrinktas Donatas Jackis, o pavaduotoju Ramūnas Siniauskas.