Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 tarpiniai rezultatai

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gauta 10 paraiškų, kurioms finansuoti prašoma daugiau nei 150,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. Šiuo metu prasideda vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimas. Daugiau informacijos čia: https://drive.google.com/file/d/1PyjyJb7aIwaVCktb47cIWhnZPJAKKBBj/view?usp=sharing
Artimiausias kvietimas teikti paraiškas numatomas 2021 metų kovo mėn. pagal priemones „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, ir „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.

Virtuvė mus jungia (CUU)

2021-2022 metais VVG „Nemunas“ įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia (CUU)“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001. 

Projekto tikslas: Reklamuoti VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“, VVG „Bądźmy Razem“ ir VVG „Nemunas“ teritorijų tradicinius vietos produktus, skatinti verslumą kaimo vietovėse, kulinarines tradicijas, keičiantis gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai: 

  1. Tarptautinių kulinarinio paveldo dirbtuvių, kurių metu būtų atrinkti kulinarinio paveldo receptai, vykdymas.
  2. Kulinarinio paveldo receptų rinkinio ir albumo išleidimas.

Projekto rezultatai:

  1. Renginių skaičius – 3: dvejos kulinarinio paveldo dirbtuvės (pirma VVG „Nemunas“ teritorijoje, o antra VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijose) ir konferencija VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje.
  2. Projekto dalyvių skaičius – 103 (42 dalyviai iš VVG „Nemunas teritorijos, 37 dalyviai iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos ir 24 dalyviai iš VVG „Bądźmy Razem“ teritorijos):
    • pirmose kulinarinio paveldo dirbtuvėse, kurios vyks Lietuvoje dalyvautų 14 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 13 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 27 asmenys.
    • antrose kulinarinio paveldo dirbtuvėse, kurios vyks Lenkijoje dalyvautų 12 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 18 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 30 asmenų.
    • konferencijoje, kuri vyks Lenkijoje dalyvautų 16 asmenų iš VVG „Nemunas“ ir 30 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų, iš viso 46 asmenys.

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 23959,92 Eur.