Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

Nuo 2018-08-31 d. 10 val. iki 2018-10-02 d. 16 val. kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas ir biudžetines įstaigas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms: Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 110000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti […]

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3 Read More »