Pakeista vietos plėtros strategija

2017-12-01 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus. Svarbiausi pakeitimai:

  • Nevyriausybinės organizacijos galės įgyvendinti ir bendruomeninio verslo vietos projektus.
  • Veiklos projektams padidintas paramos intensyvumas iki 95 proc., kai projekto metu įsigyjamos tik paslaugos.
  • Mokymų projektams padidintas paramos intensyvumas iki 100 proc.