Vietos veiklos grupė Nemunas

Pakeista vietos plėtros strategija

2017-12-01 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus. Svarbiausi pakeitimai: Nevyriausybinės organizacijos galės įgyvendinti ir bendruomeninio verslo vietos projektus. Veiklos projektams padidintas paramos intensyvumas iki 95 proc., kai projekto metu įsigyjamos tik paslaugos. Mokymų projektams padidintas paramos intensyvumas iki 100 proc.

Pakeista vietos plėtros strategija Read More »