Vietos veiklos grupė Nemunas

Nauja VVG valdyba

Įvykusio 2017-11-10 d. VVG „Nemunas“ visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta nauja Valdyba. Sudėtį galima rasti https://vvgnemunas.lt/#kontaktai, pasirinkus nuorodą „Valdyba“.

Nauja VVG valdyba Read More »