Vietos veiklos grupė Nemunas

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Nuo 2017-07-24 d. 10 val. iki 2017-09-04 d. 16 val. kaimo bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas ir biudžetines įstaigas kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms: Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8; Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9; Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant […]

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 Read More »

Scroll to Top
Skip to content