Strategijos pristatymas bendruomenėms 2016-12-02 d.

Kviečiame bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus 2016 m. gruodžio 2 d. 18 val. į konferenciją „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2016-2023 m. vietos plėtros strategija bendruomenėms“, kuri įvyks Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas. Programa.

Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti

Kviečiame dalyvauti projekte „Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti“

Projekto vykdytojas – Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys.

Tikslas. Propaguoti Lietuvoje naują vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo formą, panaudojant judriuosius lietuvių liaudies žaidimus.

Projekto metu bus:

  1. Parengtas senųjų lietuvių liaudies žaidimų, tinkamų šio laikmečio vaikų ir jaunimo (14–25 m.) fiziniam aktyvumui skatinti, vadovas (mokymo priemonė) su mokomuoju filmu.
  2. Surengta Aleksandro Stulginskio universitete stovykla (5 d. trukmės) lietuvių liaudies žaidimų perteikėjams (multiplikatoriams) iš 8 šalies savivaldybių, kurie toliau mokys žaidimų ir organizuos aktyvų laisvalaikį savo savivaldybės vaikams ir jaunimui.
  3. Surengtos tradicinių lietuvių liaudies žaidimų žaidynės Aleksandro Stulginskio universitete.

Projekto įgyvendinimo laikas: 2016 m. spalis – 2017 m. rugsėjis.

Projekto partneris – Aleksandro Stulginskio universitetas.

Norintys dalyvauti projekto stovykloje ASU ir suformuoti savo savivaldybėje žaidėjų komandą, kuri galėtų dalyvauti rengiamose žaidynėse, prašome kreiptis į Rimantą Čiūtą (tel. 8 686 57 699) arba Romualdą Povilaitį (tel. 8 688 43 356)

Projektą remia LR Sveikatos apsaugos ministerija.

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategija

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategijai įgyvendinti (projekto Nr. 42VS-KT-15-1-06760-PR001) gautas finansavimas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemonės.

Paramos suma – 2110405,00 Eur.

Projekto pabaiga – 2023-06-30

2014–2020 m. laikotarpyje didžiausia lėšų dalis bus skirta darbo vietas kuriantiems ir socialinę atskirtį mažinantiems projektams. VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategiją galima rasti čia.

Informaciją apie iš VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategijos finansuotus vietos projektus galima rasti https://vvgnemunas.lt/#projektai