Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti

Kviečiame dalyvauti projekte „Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti“ Projekto vykdytojas – Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys. Tikslas. Propaguoti Lietuvoje naują vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo formą, panaudojant judriuosius lietuvių liaudies žaidimus. Projekto metu bus: Parengtas senųjų lietuvių liaudies žaidimų, tinkamų šio laikmečio vaikų ir jaunimo (14–25 m.) fiziniam

Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti Read More »

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategija

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategijai įgyvendinti (projekto Nr. 42VS-KT-15-1-06760-PR001) gautas finansavimas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemonės. Paramos suma – 2110405,00 Eur. Projekto pabaiga – 2023-06-30 2014–2020 m. laikotarpyje didžiausia lėšų dalis bus skirta darbo vietas kuriantiems ir socialinę atskirtį mažinantiems projektams. VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros strategiją galima

VVG „Nemunas“ teritorijos 2016 – 2023 m. strategija Read More »

Scroll to Top
Skip to content